Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärkesutvidgning inom Corporate Identity - fördel eller nackdel utifrån ett företagsperspektiv

Holmgren, Malin and Ulfsdotter, Maria (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Hur kan företag använda varumärken som värdeskapare? Vi använder oss av Skanska och Skanska Nya Hem som exempel för att tydliggöra detta. Kan Skanska Nya Hem använda sig av varumärket Skanska på ett sådant sätt att det skapar ett mervärde? Finns det några eventuella nackdelar med att använda namnet Skanska för Skanska Nya Hems sida? Syfte:
Vårt syfte är att genom teoretiska och empiriska studier utreda varumärket Skanska som värdeskapare utifrån Skanska Nya Hems perspektiv. Vårt syfte är även att pröva och utveckla teoribildningen. Metod: Vi har valt en fallstudieliknande ansats som främst baserar på kvalitativ metod, men med inslag av kvantitativ metod. Slutsatser: Vi har kommit fram till att Skanska Nya Hem har en del... (More)
Problemformulering: Hur kan företag använda varumärken som värdeskapare? Vi använder oss av Skanska och Skanska Nya Hem som exempel för att tydliggöra detta. Kan Skanska Nya Hem använda sig av varumärket Skanska på ett sådant sätt att det skapar ett mervärde? Finns det några eventuella nackdelar med att använda namnet Skanska för Skanska Nya Hems sida? Syfte:
Vårt syfte är att genom teoretiska och empiriska studier utreda varumärket Skanska som värdeskapare utifrån Skanska Nya Hems perspektiv. Vårt syfte är även att pröva och utveckla teoribildningen. Metod: Vi har valt en fallstudieliknande ansats som främst baserar på kvalitativ metod, men med inslag av kvantitativ metod. Slutsatser: Vi har kommit fram till att Skanska Nya Hem har en del brister som måste hanteras och undersökas närmare. Först och främst måste kontrollera om utvidgningen, det vill säga Skanska Nya Hem, står i överensstämmelse med varumärket Skanskas vision och identitet. Därefter bör man undersöka om varumärket Skanska tillför något till kategorin Skanska Nya Hem. Slutligen bör man även undersöka hur det går att positionera varumärket Skanska Nya Hem (alternativt vårt förslag Nya Hem – ett företag inom Skanska) mer medvetet gentemot konsumenterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmgren, Malin and Ulfsdotter, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Varumärkesutvidgning, Corporate Identity, Profil, Identitet, Image, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346522
date added to LUP
2003-02-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:34:09
@misc{1346522,
 abstract   = {Problemformulering: Hur kan företag använda varumärken som värdeskapare? Vi använder oss av Skanska och Skanska Nya Hem som exempel för att tydliggöra detta. Kan Skanska Nya Hem använda sig av varumärket Skanska på ett sådant sätt att det skapar ett mervärde? Finns det några eventuella nackdelar med att använda namnet Skanska för Skanska Nya Hems sida? Syfte:
Vårt syfte är att genom teoretiska och empiriska studier utreda varumärket Skanska som värdeskapare utifrån Skanska Nya Hems perspektiv. Vårt syfte är även att pröva och utveckla teoribildningen. Metod: Vi har valt en fallstudieliknande ansats som främst baserar på kvalitativ metod, men med inslag av kvantitativ metod. Slutsatser: Vi har kommit fram till att Skanska Nya Hem har en del brister som måste hanteras och undersökas närmare. Först och främst måste kontrollera om utvidgningen, det vill säga Skanska Nya Hem, står i överensstämmelse med varumärket Skanskas vision och identitet. Därefter bör man undersöka om varumärket Skanska tillför något till kategorin Skanska Nya Hem. Slutligen bör man även undersöka hur det går att positionera varumärket Skanska Nya Hem (alternativt vårt förslag Nya Hem – ett företag inom Skanska) mer medvetet gentemot konsumenterna.},
 author    = {Holmgren, Malin and Ulfsdotter, Maria},
 keyword   = {Varumärkesutvidgning,Corporate Identity,Profil,Identitet,Image,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesutvidgning inom Corporate Identity - fördel eller nackdel utifrån ett företagsperspektiv},
 year     = {2003},
}