Advanced

Företag och miljö – Utsläpp påverkar klimatet men påverkar det aktiekursen?

Lundin, Susanne; Persson, Erik; Sköld, Gustaf and Wahlfors, Henrik (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats har i syfte att undersöka huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos företag vilka erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex mellan åren 2004 och 2005. Identifieras avvikande avkastning undersöks marknadens värdering av förbättrade respektive försämrade betyg. Signifikant avvikande avkastning identifierats i aktier hos företag som erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex. Resultatet från eventstudien påvisar att betygsförändringar, oavsett karaktär, värderas negativt av marknaden. Att marknaden skulle värdera informationen om förbättrade respektive försämrade betyg på samma sätt strider mot teorin om Corporate Social Responsibility. Några generella slutsatser kring hur... (More)
Denna kandidatuppsats har i syfte att undersöka huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos företag vilka erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex mellan åren 2004 och 2005. Identifieras avvikande avkastning undersöks marknadens värdering av förbättrade respektive försämrade betyg. Signifikant avvikande avkastning identifierats i aktier hos företag som erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex. Resultatet från eventstudien påvisar att betygsförändringar, oavsett karaktär, värderas negativt av marknaden. Att marknaden skulle värdera informationen om förbättrade respektive försämrade betyg på samma sätt strider mot teorin om Corporate Social Responsibility. Några generella slutsatser kring hur marknaden värderar betygsförändringar i Folksams Klimatindex mellan år 2004 och 2005 kan ej dras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Susanne; Persson, Erik; Sköld, Gustaf and Wahlfors, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folksams Klimatindex, eventstudie, Corporate Social Responsibility, Effektiva marknadshypotesen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346599
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:54:03
@misc{1346599,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats har i syfte att undersöka huruvida det går att identifiera avvikande aktieavkastning hos företag vilka erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex mellan åren 2004 och 2005. Identifieras avvikande avkastning undersöks marknadens värdering av förbättrade respektive försämrade betyg. Signifikant avvikande avkastning identifierats i aktier hos företag som erhåller ett förändrat betyg i Folksams Klimatindex. Resultatet från eventstudien påvisar att betygsförändringar, oavsett karaktär, värderas negativt av marknaden. Att marknaden skulle värdera informationen om förbättrade respektive försämrade betyg på samma sätt strider mot teorin om Corporate Social Responsibility. Några generella slutsatser kring hur marknaden värderar betygsförändringar i Folksams Klimatindex mellan år 2004 och 2005 kan ej dras.},
 author    = {Lundin, Susanne and Persson, Erik and Sköld, Gustaf and Wahlfors, Henrik},
 keyword   = {Folksams Klimatindex,eventstudie,Corporate Social Responsibility,Effektiva marknadshypotesen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företag och miljö – Utsläpp påverkar klimatet men påverkar det aktiekursen?},
 year     = {2008},
}