Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Belöningssystem i företag med skillnader i nationella ägarförhållanden

Lindwall, Carl ; Holender, David and Brejke, Sofia (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur belöningssystemen är utformade i företag med skillnader i nationella ägarförhållanden. Detta exemplifieras med en jämförelse mellan svenskägda och amerikanskägda företag. Vi har använt oss av en deduktiv ansats genom hela uppsatsen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra företag. Vår insamlade data består av primär- och sekundärdata. De teorierna vi valt att använda oss av i uppsatsen är skillnader i nationalkultur, corporate governance, motivation och belöningssystem. Våra slutsats är att belöningssystemets utformande till stor del påverkas av ägarförhållandet i företaget. Ägarna utformar belöningssystemen på olika sätt beroende på vilken nationalkultur de tillhör och... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur belöningssystemen är utformade i företag med skillnader i nationella ägarförhållanden. Detta exemplifieras med en jämförelse mellan svenskägda och amerikanskägda företag. Vi har använt oss av en deduktiv ansats genom hela uppsatsen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra företag. Vår insamlade data består av primär- och sekundärdata. De teorierna vi valt att använda oss av i uppsatsen är skillnader i nationalkultur, corporate governance, motivation och belöningssystem. Våra slutsats är att belöningssystemets utformande till stor del påverkas av ägarförhållandet i företaget. Ägarna utformar belöningssystemen på olika sätt beroende på vilken nationalkultur de tillhör och människor motiveras av olika saker beroende på vilken nationalkultur de tillhör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindwall, Carl ; Holender, David and Brejke, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
belöning, belöningssystem, motivation, nationalkultur, ägarstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346624
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:06:44
@misc{1346624,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur belöningssystemen är utformade i företag med skillnader i nationella ägarförhållanden. Detta exemplifieras med en jämförelse mellan svenskägda och amerikanskägda företag. Vi har använt oss av en deduktiv ansats genom hela uppsatsen. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra företag. Vår insamlade data består av primär- och sekundärdata. De teorierna vi valt att använda oss av i uppsatsen är skillnader i nationalkultur, corporate governance, motivation och belöningssystem. Våra slutsats är att belöningssystemets utformande till stor del påverkas av ägarförhållandet i företaget. Ägarna utformar belöningssystemen på olika sätt beroende på vilken nationalkultur de tillhör och människor motiveras av olika saker beroende på vilken nationalkultur de tillhör.},
 author    = {Lindwall, Carl and Holender, David and Brejke, Sofia},
 keyword   = {belöning,belöningssystem,motivation,nationalkultur,ägarstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem i företag med skillnader i nationella ägarförhållanden},
 year     = {2004},
}