Advanced

Extern redovisning av finansiella instrument: IAS 39 påverkan på Svolders balans- och resultaträkning

Rosengren, Henrik and Nörler, Joakim (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Svolder AB har gjort helt rätt då de har valt att utöver den vanliga årsredovisningen också presentera en redovisning enligt IAS 39, då detta har gett en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Svolders resultat har blivit mer volatilt med IAS 39, än med ÅRL som grund. Ett företag som vill praktisera IAS 39, men vill ha kvar visst mått av försiktighet skall välja att redovisa de orealiserade värdeförändringarna över balansräkningen. Då kommer företagets resultat att bli mindre volatilt än med samma redovisning över resultaträkningen. På grund av den osäkerhet som råder om hur fonden för verkligt värde skall redovisas vilvill vi råda företag att avvakta tydliga rekommendationer för detta redovisningsalternativ.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosengren, Henrik and Nörler, Joakim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS 39, verkligt värde(fair value), försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, realisationsprincipen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346653
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:16
@misc{1346653,
 abstract   = {Svolder AB har gjort helt rätt då de har valt att utöver den vanliga årsredovisningen också presentera en redovisning enligt IAS 39, då detta har gett en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Svolders resultat har blivit mer volatilt med IAS 39, än med ÅRL som grund. Ett företag som vill praktisera IAS 39, men vill ha kvar visst mått av försiktighet skall välja att redovisa de orealiserade värdeförändringarna över balansräkningen. Då kommer företagets resultat att bli mindre volatilt än med samma redovisning över resultaträkningen. På grund av den osäkerhet som råder om hur fonden för verkligt värde skall redovisas vilvill vi råda företag att avvakta tydliga rekommendationer för detta redovisningsalternativ.},
 author    = {Rosengren, Henrik and Nörler, Joakim},
 keyword   = {IAS 39,verkligt värde(fair value),försiktighetsprincipen,matchningsprincipen,realisationsprincipen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Extern redovisning av finansiella instrument: IAS 39 påverkan på Svolders balans- och resultaträkning},
 year     = {2004},
}