Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En fallstudie av Handelsbankens vinstandelssystem Oktogonen

Persson, Marie ; Brauer, Josephine ; Löfgren, Maria and Johansson, Carolina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Metod:Vi har använt oss av både primära och sekundära källor för att skapa en grund till vår uppsats. Vi valde att använda oss av två former av primära källor: intervjuer och enkäter. Vi lämnade ut 46 enkäter och gjorde därefter 3 intervjuer för att få en djupare förståelse av våra problemställningar. Denna empiri kompletteras av utvald lämplig teori och mynnar därefter ut i en analys och slutligen ett resultat. Slutsatser:De slutsatser som framkommit i denna uppsats är att Oktogonens existens ses som väldigt positiv bland de anställda på Handelsbanken. När det gäller att motivera och inspirera personalen på Handelsbanken verkar dock den rådande decentraliseringen på banken spela en större roll än Oktogonen. En skillnad i inställningen... (More)
Metod:Vi har använt oss av både primära och sekundära källor för att skapa en grund till vår uppsats. Vi valde att använda oss av två former av primära källor: intervjuer och enkäter. Vi lämnade ut 46 enkäter och gjorde därefter 3 intervjuer för att få en djupare förståelse av våra problemställningar. Denna empiri kompletteras av utvald lämplig teori och mynnar därefter ut i en analys och slutligen ett resultat. Slutsatser:De slutsatser som framkommit i denna uppsats är att Oktogonens existens ses som väldigt positiv bland de anställda på Handelsbanken. När det gäller att motivera och inspirera personalen på Handelsbanken verkar dock den rådande decentraliseringen på banken spela en större roll än Oktogonen. En skillnad i inställningen till Oktogonen konstaterades också mellan åldersgrupperna. Uppsatsen behandlar även faktorer som kostnadsmedvetenhet, löneutveckling, ägarspridning, utbetalningstidpunkt och företagskultur för att se hur dessa påverkar de anställda såväl positivt som negativt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Marie ; Brauer, Josephine ; Löfgren, Maria and Johansson, Carolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Handelsbanken, Oktogonen, vinstandessystem, stiftelser, motivation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346686
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:52:02
@misc{1346686,
 abstract   = {{Metod:Vi har använt oss av både primära och sekundära källor för att skapa en grund till vår uppsats. Vi valde att använda oss av två former av primära källor: intervjuer och enkäter. Vi lämnade ut 46 enkäter och gjorde därefter 3 intervjuer för att få en djupare förståelse av våra problemställningar. Denna empiri kompletteras av utvald lämplig teori och mynnar därefter ut i en analys och slutligen ett resultat. Slutsatser:De slutsatser som framkommit i denna uppsats är att Oktogonens existens ses som väldigt positiv bland de anställda på Handelsbanken. När det gäller att motivera och inspirera personalen på Handelsbanken verkar dock den rådande decentraliseringen på banken spela en större roll än Oktogonen. En skillnad i inställningen till Oktogonen konstaterades också mellan åldersgrupperna. Uppsatsen behandlar även faktorer som kostnadsmedvetenhet, löneutveckling, ägarspridning, utbetalningstidpunkt och företagskultur för att se hur dessa påverkar de anställda såväl positivt som negativt.}},
 author    = {{Persson, Marie and Brauer, Josephine and Löfgren, Maria and Johansson, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En fallstudie av Handelsbankens vinstandelssystem Oktogonen}},
 year     = {{2004}},
}