Advanced

Affärssystembranschen - En studie av branschens förutsättningar

Lundblad, Jacob; Colliander, Peter and Monsén, Sophie (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Affärssystembranschen - En studie av branschens förutsättningar Författare: Peter Colliander, Jacob Lundblad, Sophie Monsén Handledare: Hans Knutsson Problem: Affärssystembranschen genomgår idag en omvälvande fas då nya aktörer kommer in på marknaden samtidigt som den tekniska utvecklingen går allt fortare och befintliga aktörer ändrar strategier. Konjunkturläget bidrar till pressen på befintliga aktörer och det har debatterats mycket i affärspress huruvida vissa aktörer kommer att slås ut eller ej. Marknadsläget tvingar således branschens aktörer att anpassa sig och eventuellt omvärdera befintliga affärsmodeller. Vi har därför ställt oss följande frågor: Under vilka omständigheter verkar världens helintegrerade... (More)
Sammanfattning Titel: Affärssystembranschen - En studie av branschens förutsättningar Författare: Peter Colliander, Jacob Lundblad, Sophie Monsén Handledare: Hans Knutsson Problem: Affärssystembranschen genomgår idag en omvälvande fas då nya aktörer kommer in på marknaden samtidigt som den tekniska utvecklingen går allt fortare och befintliga aktörer ändrar strategier. Konjunkturläget bidrar till pressen på befintliga aktörer och det har debatterats mycket i affärspress huruvida vissa aktörer kommer att slås ut eller ej. Marknadsläget tvingar således branschens aktörer att anpassa sig och eventuellt omvärdera befintliga affärsmodeller. Vi har därför ställt oss följande frågor: Under vilka omständigheter verkar världens helintegrerade affärssystemleverantörer idag och hur kan deras affärsmodeller utvecklas? Hur bör Intentia, IBS och IFS utforma sina affärsmodeller för att förbli konkurrenskraftiga? Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva affärssystembranschens skiftande förutsättningar samt ge en bild av hur en affärssystemleverantör kan utforma sin affärsmodell för att förbli konkurrenskraftig. Vi ämnar även att utforska Intentias, IBS och IFS förutsättningar att förbli konkurrenskraftiga aktörer på den globala marknaden för affärssystem. Metod: Vi genomför initialt en branschanalys samt en studie av marknadens drivande faktorer. Vidare analyserar vi hur en affärssystemleverantörs affärsmodell bör utformas. Vår analys grundar sig huvudsakligen i teorier som behandlar affärsmodeller, däribland Slywotskys teori om value migration samt Hagel och Singers teori, unbundling. Utifrån denna analys utkristalliseras ett antal kriterier som vi anser bör uppfyllas för att en affärssystemleverantör skall vara konkurrenskraftig. För att vidare utreda Intentias, IBS och IFS affärsmodeller applicerades kriterierna på de enskilda företagen. Slutsatser: I vår analys utkristalliseras fyra framgångskriterier vilka en affärssystemleverantör bör beakta i sin affärsmodell för att förbli en konkurrenskraftig aktör. Kriterierna är: Best-of-breed funktionalitet – att skaffa djup funktionalitet inom kundens affärskritiska processer. 2) Kundanpassning - avgörs av affärssystemets grad av öppenhet och flexibilitet, samt leverantörens specifika branschkompetens. 3) Närhet till kund - genom att själva sälja och implementera sitt system på utvalda, starka marknader för att erhålla branschkompetens. 4) Globala partners - att använda sig av en tredjepartsstrategi på osäkra marknader genom att attrahera nya samarbetspartners samt vårda befintliga relationer. Vad gäller Intentia har vi kommit fram till att företagets strategi om att sälja och implementera sitt system utan partners är allt för optimistiskt. För att uppnå skalfördelar bör företaget söka försäljningspartners. Intentias system är idag flexibelt och öppet, företaget bör dock i högre utsträckning än idag fokusera sin verksamhet till den befintliga kundbasen. IBS affärssystem uppfyller idag inte de krav på flexibilitet och öppenhet som vi ställt upp som framgångskriterier. Dock har IBS en stark partner i IBM, något vi anser att företaget bör dra nytta av. Ett utvidgat samarbete kan emellertid leda till att företagets system inte heller framtiden kommer att uppfylla de kriterier vi ställt upp kring öppenhet och flexibilitet. IFS ligger idag långt fram vad gäller de kriterier som berör kundanpassning och fokusering inom kundens affärskritiska processer. Dessutom arbetar företaget aktivt för att finna fler försäljningspartners, något som ligger i linje med de uppställda kriterierna. IFS svaghet ligger i affärssystemets öppenhet. För att öppna upp sitt affärssystem står företaget inför omfattande investeringar. Nyckelord: affärssystem, affärsmodell, value migration, unbundling, shakeout (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundblad, Jacob; Colliander, Peter and Monsén, Sophie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Affärssystem, affärsmdell, value migration, unbundling, shakeout, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346733
date added to LUP
2003-03-28 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:37:18
@misc{1346733,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Affärssystembranschen - En studie av branschens förutsättningar Författare: Peter Colliander, Jacob Lundblad, Sophie Monsén Handledare: Hans Knutsson Problem: Affärssystembranschen genomgår idag en omvälvande fas då nya aktörer kommer in på marknaden samtidigt som den tekniska utvecklingen går allt fortare och befintliga aktörer ändrar strategier. Konjunkturläget bidrar till pressen på befintliga aktörer och det har debatterats mycket i affärspress huruvida vissa aktörer kommer att slås ut eller ej. Marknadsläget tvingar således branschens aktörer att anpassa sig och eventuellt omvärdera befintliga affärsmodeller. Vi har därför ställt oss följande frågor: Under vilka omständigheter verkar världens helintegrerade affärssystemleverantörer idag och hur kan deras affärsmodeller utvecklas? Hur bör Intentia, IBS och IFS utforma sina affärsmodeller för att förbli konkurrenskraftiga? Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva affärssystembranschens skiftande förutsättningar samt ge en bild av hur en affärssystemleverantör kan utforma sin affärsmodell för att förbli konkurrenskraftig. Vi ämnar även att utforska Intentias, IBS och IFS förutsättningar att förbli konkurrenskraftiga aktörer på den globala marknaden för affärssystem. Metod: Vi genomför initialt en branschanalys samt en studie av marknadens drivande faktorer. Vidare analyserar vi hur en affärssystemleverantörs affärsmodell bör utformas. Vår analys grundar sig huvudsakligen i teorier som behandlar affärsmodeller, däribland Slywotskys teori om value migration samt Hagel och Singers teori, unbundling. Utifrån denna analys utkristalliseras ett antal kriterier som vi anser bör uppfyllas för att en affärssystemleverantör skall vara konkurrenskraftig. För att vidare utreda Intentias, IBS och IFS affärsmodeller applicerades kriterierna på de enskilda företagen. Slutsatser: I vår analys utkristalliseras fyra framgångskriterier vilka en affärssystemleverantör bör beakta i sin affärsmodell för att förbli en konkurrenskraftig aktör. Kriterierna är: Best-of-breed funktionalitet – att skaffa djup funktionalitet inom kundens affärskritiska processer. 2) Kundanpassning - avgörs av affärssystemets grad av öppenhet och flexibilitet, samt leverantörens specifika branschkompetens. 3) Närhet till kund - genom att själva sälja och implementera sitt system på utvalda, starka marknader för att erhålla branschkompetens. 4) Globala partners - att använda sig av en tredjepartsstrategi på osäkra marknader genom att attrahera nya samarbetspartners samt vårda befintliga relationer. Vad gäller Intentia har vi kommit fram till att företagets strategi om att sälja och implementera sitt system utan partners är allt för optimistiskt. För att uppnå skalfördelar bör företaget söka försäljningspartners. Intentias system är idag flexibelt och öppet, företaget bör dock i högre utsträckning än idag fokusera sin verksamhet till den befintliga kundbasen. IBS affärssystem uppfyller idag inte de krav på flexibilitet och öppenhet som vi ställt upp som framgångskriterier. Dock har IBS en stark partner i IBM, något vi anser att företaget bör dra nytta av. Ett utvidgat samarbete kan emellertid leda till att företagets system inte heller framtiden kommer att uppfylla de kriterier vi ställt upp kring öppenhet och flexibilitet. IFS ligger idag långt fram vad gäller de kriterier som berör kundanpassning och fokusering inom kundens affärskritiska processer. Dessutom arbetar företaget aktivt för att finna fler försäljningspartners, något som ligger i linje med de uppställda kriterierna. IFS svaghet ligger i affärssystemets öppenhet. För att öppna upp sitt affärssystem står företaget inför omfattande investeringar. Nyckelord: affärssystem, affärsmodell, value migration, unbundling, shakeout},
 author    = {Lundblad, Jacob and Colliander, Peter and Monsén, Sophie},
 keyword   = {Affärssystem,affärsmdell,value migration,unbundling,shakeout,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärssystembranschen - En studie av branschens förutsättningar},
 year     = {2003},
}