Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

dramaturgi och kommunikativ rationalitet - något om professionella serviceföretags externa kommunikation

Tarras-Wahlberg, Erik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Dramaturgi och kommunikativ rationalitet – något om professionella serviceföretags externa kommunikation Författare: Erik Tarras-Wahlberg Handledare: Maria Boklund och Anna Stafsudd Syfte: Att belysa professionella serviceföretags externa (kund)kommunikation, samt att ge ett par reflekterande kommentarer angående denna Metod: Enskild observation med en väl förankrad teoretisk referensram som utgångspunkt både vid insamlingen, sorteringen och tolkningen av det empiriska materialet Teori:Socialkonstruktionistisk utgångspunkt med en goffmanbaserad dramaturgisk rollteori som referensram, en av denna anledning dramaturgisk syn på Impression Management (IM) samt en
integrering av dramaturgi och Habermas teori om... (More)
Sammanfattning Titel: Dramaturgi och kommunikativ rationalitet – något om professionella serviceföretags externa kommunikation Författare: Erik Tarras-Wahlberg Handledare: Maria Boklund och Anna Stafsudd Syfte: Att belysa professionella serviceföretags externa (kund)kommunikation, samt att ge ett par reflekterande kommentarer angående denna Metod: Enskild observation med en väl förankrad teoretisk referensram som utgångspunkt både vid insamlingen, sorteringen och tolkningen av det empiriska materialet Teori:Socialkonstruktionistisk utgångspunkt med en goffmanbaserad dramaturgisk rollteori som referensram, en av denna anledning dramaturgisk syn på Impression Management (IM) samt en
integrering av dramaturgi och Habermas teori om kommunikativ rationalitet Slutsatser: Uppsatsen pekar på att professionella serviceföretag bör beakta den sociala dominansens betydelse vid kundkommunikation. Kommunikationen bör ses som en sammanhängande enhet, där de enskilda delarna skapar ett helhetsintryck. Behovet av förberedelse, noggrannhet, detaljer etc, poängteras, där den faktiska utformningen i alla avseenden bör vara underlagd en intrycksbaserad (och därmed dramaturgisk) styrning. Det handlar om att behärska och upprätthålla definitionen av situationen och det argumenteras för att ”massmöten” i en inledande kundkontakt kan vara ett lämpligt forum för detta. Vidare poängteras vikten av klart definierade roller för dem som från professionella serviceföretags sida deltar vid ett externt kommunikationstillfälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tarras-Wahlberg, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunikation, kommunikativ rationalitet, dramaturgi, jag-presentation, professionella serviceföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346778
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:46
@misc{1346778,
 abstract   = {{Sammanfattning Titel: Dramaturgi och kommunikativ rationalitet – något om professionella serviceföretags externa kommunikation Författare:	Erik Tarras-Wahlberg Handledare: Maria Boklund och Anna Stafsudd Syfte: Att belysa professionella serviceföretags externa (kund)kommunikation, samt att ge ett par reflekterande kommentarer angående denna Metod: Enskild observation med en väl förankrad teoretisk referensram som utgångspunkt både vid insamlingen, sorteringen och tolkningen av det empiriska materialet Teori:Socialkonstruktionistisk utgångspunkt med en goffmanbaserad dramaturgisk rollteori som referensram, en av denna anledning dramaturgisk syn på Impression Management (IM) samt en
integrering av dramaturgi och Habermas teori om kommunikativ rationalitet Slutsatser:	Uppsatsen pekar på att professionella serviceföretag bör beakta den sociala dominansens betydelse vid kundkommunikation. Kommunikationen bör ses som en sammanhängande enhet, där de enskilda delarna skapar ett helhetsintryck. Behovet av förberedelse, noggrannhet, detaljer etc, poängteras, där den faktiska utformningen i alla avseenden bör vara underlagd en intrycksbaserad (och därmed dramaturgisk) styrning. Det handlar om att behärska och upprätthålla definitionen av situationen och det argumenteras för att ”massmöten” i en inledande kundkontakt kan vara ett lämpligt forum för detta. Vidare poängteras vikten av klart definierade roller för dem som från professionella serviceföretags sida deltar vid ett externt kommunikationstillfälle.}},
 author    = {{Tarras-Wahlberg, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{dramaturgi och kommunikativ rationalitet - något om professionella serviceföretags externa kommunikation}},
 year     = {{2004}},
}