Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Långt eller kort kontrakt? - En studie i applicering av reala optioner i ett sjöfartssammanhang

Hultin, Daniel ; Jonsson, Karl and Ståhl, Helena (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Ett centralt beslut inom sjöfarten är valet mellan spotkontrakt, korta kontrakt, och tidsbefraktningskontrakt, långa kontrakt. I dagsläget fattas beslut, av redaren eller en analytiker, som ofta baseras på känsla och intuition. Problematiken innebär att en valmöjlighet att avvakta att binda upp fartyget på en lång tidsperiod, och därmed missa en eventuell marknadsuppgång i fraktpriser, bör ha ett värde. Denna uppsats utgår från grundläggande optionsteori för att konstruera en modell med hjälp av reala optioner, som ska kunna fungera som ett komplement vid beslutssituationen. Realoptionsmodellen testas på simulerad data för att undersöka om dess egenskaper överensstämmer med de teoretiskt önskvärda. Därefter testas modellen på en verklig... (More)
Ett centralt beslut inom sjöfarten är valet mellan spotkontrakt, korta kontrakt, och tidsbefraktningskontrakt, långa kontrakt. I dagsläget fattas beslut, av redaren eller en analytiker, som ofta baseras på känsla och intuition. Problematiken innebär att en valmöjlighet att avvakta att binda upp fartyget på en lång tidsperiod, och därmed missa en eventuell marknadsuppgång i fraktpriser, bör ha ett värde. Denna uppsats utgår från grundläggande optionsteori för att konstruera en modell med hjälp av reala optioner, som ska kunna fungera som ett komplement vid beslutssituationen. Realoptionsmodellen testas på simulerad data för att undersöka om dess egenskaper överensstämmer med de teoretiskt önskvärda. Därefter testas modellen på en verklig tidsserie och resultaten studeras. Realoptionsmodellen behandlar endast två optioner en redare har och kan därför inte antas vara generell. De två optionerna är dock bland de viktigare inom fraktmarknaden, sett ur redarens synvinkel, vilket medför dess viktighet och betydelse. • Option 1 är valmöjligheten att avvakta att ta ett kort kontrakt och därmed låta fartyget vara inaktivt i väntan på högre spotkurser. • Option 2 är avvaktan att binda upp fartyget på långt kontrakt vid de tillfällen då spotpriserna är attraktiva. Den framtagna realoptionsmodellen har uppvisat korrekta egenskaper och rimliga resultat. Vidare forskning och modellering rekommenderas fokusera på generaliserbarheten samt testa modellen på ytterligare tillämpningar från verkliga marknadsförhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultin, Daniel ; Jonsson, Karl and Ståhl, Helena
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sjöfart, reala optioner, spot, tidsbefraktning, timecharter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346810
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:41:57
@misc{1346810,
 abstract   = {Ett centralt beslut inom sjöfarten är valet mellan spotkontrakt, korta kontrakt, och tidsbefraktningskontrakt, långa kontrakt. I dagsläget fattas beslut, av redaren eller en analytiker, som ofta baseras på känsla och intuition. Problematiken innebär att en valmöjlighet att avvakta att binda upp fartyget på en lång tidsperiod, och därmed missa en eventuell marknadsuppgång i fraktpriser, bör ha ett värde. Denna uppsats utgår från grundläggande optionsteori för att konstruera en modell med hjälp av reala optioner, som ska kunna fungera som ett komplement vid beslutssituationen. Realoptionsmodellen testas på simulerad data för att undersöka om dess egenskaper överensstämmer med de teoretiskt önskvärda. Därefter testas modellen på en verklig tidsserie och resultaten studeras. Realoptionsmodellen behandlar endast två optioner en redare har och kan därför inte antas vara generell. De två optionerna är dock bland de viktigare inom fraktmarknaden, sett ur redarens synvinkel, vilket medför dess viktighet och betydelse. •	Option 1 är valmöjligheten att avvakta att ta ett kort kontrakt och därmed låta fartyget vara inaktivt i väntan på högre spotkurser. •	Option 2 är avvaktan att binda upp fartyget på långt kontrakt vid de tillfällen då spotpriserna är attraktiva. Den framtagna realoptionsmodellen har uppvisat korrekta egenskaper och rimliga resultat. Vidare forskning och modellering rekommenderas fokusera på generaliserbarheten samt testa modellen på ytterligare tillämpningar från verkliga marknadsförhållanden.},
 author    = {Hultin, Daniel and Jonsson, Karl and Ståhl, Helena},
 keyword   = {sjöfart,reala optioner,spot,tidsbefraktning,timecharter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långt eller kort kontrakt? - En studie i applicering av reala optioner i ett sjöfartssammanhang},
 year     = {2003},
}