Advanced

CFROI® Ett alternativ till etablerade värderingsmått? En studie av modellens praktiska tillämpbarhet

Bondesson, Tobias; Håland, Anna and Skyvell, Linn (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte är att fastställa hur väl CFROI förklarar förändringar i marknadsvärdet för börsnoterade svenska företag. I syftet ingår även att avgöra huruvida värdebaserade värderingsmodeller har större förklaringsvärde än traditionella redovisningsbaserade mått samt att utreda om CFROI utgör ett alternativ till etablerade jämförbara värderingsmått. Metod: Studien utförs med en hypotetiskdeduktiv kvantitativ ansats och baseras främst på data erhållen från sekundära källor. Metodologin i den kvantitativa studien är linjär regressionsanalys. Resultat: Resultaten visar att CFROI har ett marginellt högre förklaringsvärde än EVA™ vad gäller svenska börsnoterade företags över-/underavkastning. De värdebaserade modellerna har högre... (More)
Syfte: Studiens syfte är att fastställa hur väl CFROI förklarar förändringar i marknadsvärdet för börsnoterade svenska företag. I syftet ingår även att avgöra huruvida värdebaserade värderingsmodeller har större förklaringsvärde än traditionella redovisningsbaserade mått samt att utreda om CFROI utgör ett alternativ till etablerade jämförbara värderingsmått. Metod: Studien utförs med en hypotetiskdeduktiv kvantitativ ansats och baseras främst på data erhållen från sekundära källor. Metodologin i den kvantitativa studien är linjär regressionsanalys. Resultat: Resultaten visar att CFROI har ett marginellt högre förklaringsvärde än EVA™ vad gäller svenska börsnoterade företags över-/underavkastning. De värdebaserade modellerna har högre informationsinnehåll än de redovisningsbaserade, av vilka ROE uppvisar högst förklaringsvärde. Dessa resultat understöds av den teoretiska utvärderingen som fastställer att CFROI är överlägsen EVA såväl som traditionella mått. Emellertid konstaterar vi att även om CFROI är att föredra vid extern analys så måste den kompletteras för att kunna användas framgångsrikt som ett internt styrmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bondesson, Tobias; Håland, Anna and Skyvell, Linn
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
VBM, CFROI, värdering, värdebaserade modeller, redovisningsbaserade mått, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346841
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:05:41
@misc{1346841,
 abstract   = {Syfte:	Studiens syfte är att fastställa hur väl CFROI förklarar förändringar i marknadsvärdet för börsnoterade svenska företag. I syftet ingår även att avgöra huruvida värdebaserade värderingsmodeller har större förklaringsvärde än traditionella redovisningsbaserade mått samt att utreda om CFROI utgör ett alternativ till etablerade jämförbara värderingsmått. Metod: Studien utförs med en hypotetiskdeduktiv kvantitativ ansats och baseras främst på data erhållen från sekundära källor. Metodologin i den kvantitativa studien är linjär regressionsanalys. Resultat: Resultaten visar att CFROI har ett marginellt högre förklaringsvärde än EVA™ vad gäller svenska börsnoterade företags över-/underavkastning. De värdebaserade modellerna har högre informationsinnehåll än de redovisningsbaserade, av vilka ROE uppvisar högst förklaringsvärde. Dessa resultat understöds av den teoretiska utvärderingen som fastställer att CFROI är överlägsen EVA såväl som traditionella mått. Emellertid konstaterar vi att även om CFROI är att föredra vid extern analys så måste den kompletteras för att kunna användas framgångsrikt som ett internt styrmedel.},
 author    = {Bondesson, Tobias and Håland, Anna and Skyvell, Linn},
 keyword   = {VBM,CFROI,värdering,värdebaserade modeller,redovisningsbaserade mått,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CFROI® Ett alternativ till etablerade värderingsmått? En studie av modellens praktiska tillämpbarhet},
 year     = {2001},
}