Advanced

Med upplevelsen som medel- En studie av upplevelsen vid event marketing

Lundin, Jakob and Strömqvist, Henrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom event marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande event marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom event marketing. Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid... (More)
Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom event marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande event marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom event marketing. Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing. Vi har genomfört tre observationer för insamlingen av primärdata och har analyserat det empiriska materialet för att se om det är möjligt att identifiera teorier ifrån upplevelseekonomin. De teorier som används i undersökningen, som författats i sammanhanget upplevelseekonomi, kan användas för att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing. Genom att tillföra upplevelseekonomins teorier till upplevelsebegreppet inom event marketing som ämne, anser vi oss kunna bidra till en mer nyanserad begreppsapparat och således en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Jakob and Strömqvist, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Upplevelse, Upplevelseekonomi, Event marketing, Evenemang, Event, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346852
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:42
@misc{1346852,
 abstract   = {Det finns mycket skrivet om upplevelsens funktion i teorier kring upplevelseekonomin, men upplevelsen som begrepp inom event marketing inte är lika utförligt behandlat. Upplevelsen är ett centralt begrepp som används flitigt i litteratur rörande event marketing utan att man egentligen går in på dess funktion. Diskussionen stannar istället vid konstaterandet att upplevelsens funktion är att förstärka budskapet och utreds inte mer noggrant än så. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing, och analysera huruvida upplevelseekonomins teorier om upplevelsen är applicerbara inom event marketing. Vi har i denna uppsats använt av oss av en kvalitativ studie för att skapa en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing. Vi har genomfört tre observationer för insamlingen av primärdata och har analyserat det empiriska materialet för att se om det är möjligt att identifiera teorier ifrån upplevelseekonomin. De teorier som används i undersökningen, som författats i sammanhanget upplevelseekonomi, kan användas för att öka förståelsen för upplevelsen vid event marketing. Genom att tillföra upplevelseekonomins teorier till upplevelsebegreppet inom event marketing som ämne, anser vi oss kunna bidra till en mer nyanserad begreppsapparat och således en ökad förståelse för upplevelsen vid event marketing.},
 author    = {Lundin, Jakob and Strömqvist, Henrik},
 keyword   = {Upplevelse,Upplevelseekonomi,Event marketing,Evenemang,Event,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med upplevelsen som medel- En studie av upplevelsen vid event marketing},
 year     = {2004},
}