Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Apoteket - Gåtan om ett monopolföretag i förändring

Kardach, Marta and Salamandra, Monika (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka, varför ett företag som verkar på en monopolmarknad under starkt reglerade former, väljer att genomföra förändringar som leder till att de närmar sig en marknadsorientering på ett sätt som om de hade verkat på en konkurrensutsatt marknad. Vi använder oss av den kvalitativa metoden, den abduktiva ansatsen med ett teorigenerande syfte. Vå empiri består av intervjuer med respondenter från fallföretaget Apoteket, årsredovisning och andra tryckta källor. Genom att tolka empirin genom de teoretiska perspektiven som består av marknadsstrategiska teorier, konkurrensfördelar, resourced based view, förändringar som leder till paradigmskifte, förändringar som processer, interna och externa drivkrafter, förändring... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka, varför ett företag som verkar på en monopolmarknad under starkt reglerade former, väljer att genomföra förändringar som leder till att de närmar sig en marknadsorientering på ett sätt som om de hade verkat på en konkurrensutsatt marknad. Vi använder oss av den kvalitativa metoden, den abduktiva ansatsen med ett teorigenerande syfte. Vå empiri består av intervjuer med respondenter från fallföretaget Apoteket, årsredovisning och andra tryckta källor. Genom att tolka empirin genom de teoretiska perspektiven som består av marknadsstrategiska teorier, konkurrensfördelar, resourced based view, förändringar som leder till paradigmskifte, förändringar som processer, interna och externa drivkrafter, förändring som nyckel till framgång har vi kunnat uppnå vårt syfte. Slutsatsen är att av de olika förändringarna Apoteket infört har vi kunna utläsa att de starkaste anledningarna till Apotekets förändringar är tidens anda och hot om avreglering. Detta tyder i sin tur på att Apoteket, sin monopolsituation till trots, förändras då de ser sig själva som ett företag och vill nå framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kardach, Marta and Salamandra, Monika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Apoteket, monopol, förändringar, drivkrafter, anledningar till förändringar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346881
date added to LUP
2007-01-29 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:25:24
@misc{1346881,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att undersöka, varför ett företag som verkar på en monopolmarknad under starkt reglerade former, väljer att genomföra förändringar som leder till att de närmar sig en marknadsorientering på ett sätt som om de hade verkat på en konkurrensutsatt marknad. Vi använder oss av den kvalitativa metoden, den abduktiva ansatsen med ett teorigenerande syfte. Vå empiri består av intervjuer med respondenter från fallföretaget Apoteket, årsredovisning och andra tryckta källor. Genom att tolka empirin genom de teoretiska perspektiven som består av marknadsstrategiska teorier, konkurrensfördelar, resourced based view, förändringar som leder till paradigmskifte, förändringar som processer, interna och externa drivkrafter, förändring som nyckel till framgång har vi kunnat uppnå vårt syfte. Slutsatsen är att av de olika förändringarna Apoteket infört har vi kunna utläsa att de starkaste anledningarna till Apotekets förändringar är tidens anda och hot om avreglering. Detta tyder i sin tur på att Apoteket, sin monopolsituation till trots, förändras då de ser sig själva som ett företag och vill nå framgång.}},
 author    = {{Kardach, Marta and Salamandra, Monika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Apoteket - Gåtan om ett monopolföretag i förändring}},
 year     = {{2007}},
}