Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utdelningar och Återköp – En studie av företagens utbetalningspolicys

Bergman, Martin ; Ranje, Magnus and Widén, Carl-Johan (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svenska börsnoterade företag har utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier och om de har substituerat utdelningar mot återköp. Metod: Vår teoretiska utgångspunkt ligger i teorier hämtade ur aktuell svensk litteratur i kombination med amerikanska forskningsartiklar. För att uppfylla studiens syfte genomför vi en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats där vi använder oss av statistisk regressionsanalys Slutsatser: Vi finner att svenska företags intresse för att återköpa egna aktier hittills verkar vara svagt. Vi finner även att någon korrelation mellan återköp och utdelningar inte går att säkerställa statistiskt och vi har därmed inga belägg för att svenska... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svenska börsnoterade företag har utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier och om de har substituerat utdelningar mot återköp. Metod: Vår teoretiska utgångspunkt ligger i teorier hämtade ur aktuell svensk litteratur i kombination med amerikanska forskningsartiklar. För att uppfylla studiens syfte genomför vi en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats där vi använder oss av statistisk regressionsanalys Slutsatser: Vi finner att svenska företags intresse för att återköpa egna aktier hittills verkar vara svagt. Vi finner även att någon korrelation mellan återköp och utdelningar inte går att säkerställa statistiskt och vi har därmed inga belägg för att svenska företag substituerar utdelningar mot återköp (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Martin ; Ranje, Magnus and Widén, Carl-Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utdelningar, återköp av aktier, utbetalningspolicy, substitutionshypotes, signaleffekt, återköp, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1346980
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:26
@misc{1346980,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning svenska börsnoterade företag har utnyttjat möjligheten att återköpa egna aktier och om de har substituerat utdelningar mot återköp. Metod: Vår teoretiska utgångspunkt ligger i teorier hämtade ur aktuell svensk litteratur i kombination med amerikanska forskningsartiklar. För att uppfylla studiens syfte genomför vi en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats där vi använder oss av statistisk regressionsanalys Slutsatser: Vi finner att svenska företags intresse för att återköpa egna aktier hittills verkar vara svagt. Vi finner även att någon korrelation mellan återköp och utdelningar inte går att säkerställa statistiskt och vi har därmed inga belägg för att svenska företag substituerar utdelningar mot återköp},
 author    = {Bergman, Martin and Ranje, Magnus and Widén, Carl-Johan},
 keyword   = {Utdelningar,återköp av aktier,utbetalningspolicy,substitutionshypotes,signaleffekt,återköp,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utdelningar och Återköp – En studie av företagens utbetalningspolicys},
 year     = {2003},
}