Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användandet av Balanced Scorecard inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården - förändringar i modellen samt organisatorisk tröghet

Persson, Jesper ; Svensson, Tommy and Persson, Jesper (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Beskriva ett exempel på användandet av Balanced Scorecard inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården samt beskriva förändringar kopplat till modellen. Syftet är även att beskriva den organisatoriska trögheten kopplat till användandet av Balanced Scorecard. Metod: Ett övervägande deduktivt val av metod med ett deskriptivt syfte. Vald metod har varit kvalitativ. Slutsatser: BSC används som ett mätsystem på avdelningen i uppsatsen. BSC har, enligt ledningen, underlättat målstyrningen. Dessutom fungerar det som bas i argumentationsinstrumentet gentemot högre instanser i organisationen. Det finns brister i medarbetarnas användning av mätsystemet vilket försvårar målstyrningen. Förändringar i modellen har skett vilket gör att... (More)
Syfte: Beskriva ett exempel på användandet av Balanced Scorecard inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården samt beskriva förändringar kopplat till modellen. Syftet är även att beskriva den organisatoriska trögheten kopplat till användandet av Balanced Scorecard. Metod: Ett övervägande deduktivt val av metod med ett deskriptivt syfte. Vald metod har varit kvalitativ. Slutsatser: BSC används som ett mätsystem på avdelningen i uppsatsen. BSC har, enligt ledningen, underlättat målstyrningen. Dessutom fungerar det som bas i argumentationsinstrumentet gentemot högre instanser i organisationen. Det finns brister i medarbetarnas användning av mätsystemet vilket försvårar målstyrningen. Förändringar i modellen har skett vilket gör att användandet av BSC inte kan karaktäriseras som ett managementsystem. Det finns organisatorisk tröghet på den studerande avdelningen vilket förstärks av defensiva rutiner samt svårigheten att styra medarbetarna med hjälp av ett administrativt styrmedel som BSC. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Jesper ; Svensson, Tommy and Persson, Jesper
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Balanced Scorecard, hälso- och sjukvården, användandet, förändring, organisatorisk tröghet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347004
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:32:49
@misc{1347004,
 abstract   = {Syfte: Beskriva ett exempel på användandet av Balanced Scorecard inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården samt beskriva förändringar kopplat till modellen. Syftet är även att beskriva den organisatoriska trögheten kopplat till användandet av Balanced Scorecard. Metod: Ett övervägande deduktivt val av metod med ett deskriptivt syfte. Vald metod har varit kvalitativ. Slutsatser: BSC används som ett mätsystem på avdelningen i uppsatsen. BSC har, enligt ledningen, underlättat målstyrningen. Dessutom fungerar det som bas i argumentationsinstrumentet gentemot högre instanser i organisationen. Det finns brister i medarbetarnas användning av mätsystemet vilket försvårar målstyrningen. Förändringar i modellen har skett vilket gör att användandet av BSC inte kan karaktäriseras som ett managementsystem. Det finns organisatorisk tröghet på den studerande avdelningen vilket förstärks av defensiva rutiner samt svårigheten att styra medarbetarna med hjälp av ett administrativt styrmedel som BSC.},
 author    = {Persson, Jesper and Svensson, Tommy and Persson, Jesper},
 keyword   = {Balanced Scorecard,hälso- och sjukvården,användandet,förändring,organisatorisk tröghet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Användandet av Balanced Scorecard inom den svenska offentliga hälso- och sjukvården - förändringar i modellen samt organisatorisk tröghet},
 year     = {2003},
}