Advanced

Företagens påverkan av konverteringen till IAS 39

Svensson, Jessica; Lawitz, Hanna and Zhang, Yajuan (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att undersöka hur företagen påverkas av de förändringar som konverteringen till IAS 39 medför, avseende värdering till verkligt värde. För att uppnå syftet med uppsatsen använder vi oss utav ett induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte och en kvalitativ undersökning. Av alla de redovisningsstandarder som IASB utfärdar antas IAS 39 vara den mest komplexa och omdiskuterade standard för noterade koncernbolag att tillämpa från och med den 1 januari 2005. Att tillämpa IAS 39 kommer att medföra stora förändringar för företagen jämfört med den svenska redovisningsregleringen. Den empiriska undersökningen består av följande två delstudier; dels den offentliga debatten där material insamlats genom såväl litteratur som artiklar,... (More)
Syftet är att undersöka hur företagen påverkas av de förändringar som konverteringen till IAS 39 medför, avseende värdering till verkligt värde. För att uppnå syftet med uppsatsen använder vi oss utav ett induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte och en kvalitativ undersökning. Av alla de redovisningsstandarder som IASB utfärdar antas IAS 39 vara den mest komplexa och omdiskuterade standard för noterade koncernbolag att tillämpa från och med den 1 januari 2005. Att tillämpa IAS 39 kommer att medföra stora förändringar för företagen jämfört med den svenska redovisningsregleringen. Den empiriska undersökningen består av följande två delstudier; dels den offentliga debatten där material insamlats genom såväl litteratur som artiklar, dels intervjuer genomförda med tre icke-finansiella företag, tre finansiella företag samt tre revisionsbyråer. Då det idag är oklart hur modifikationernas slutliga utfall av IAS 39 kommer att bli vid årsskiftet 2004/2005, föreligger svårigheter i att fastställa hur företagen i helhet påverkas av konverteringen till IAS 39. Samtliga respondenter är eniga om att volatiliteten är den förändring som påverkar företagen i störst utsträckning. Den offentliga debatten betonar att värdering till verkligt värde för de instrument som inte finns på en aktiv marknad borde påverka företagen, mest då det är svårt att tekniskt utföra mätningen, vilket i sin tur resulterar i att tillförlitligheten minskar. Intervjuerna visar däremot att värderingsproblematiken är överreklamerad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Jessica; Lawitz, Hanna and Zhang, Yajuan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IAS 39, finansiella instrument, påverkan, förändringar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347051
date added to LUP
2005-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:18:01
@misc{1347051,
 abstract   = {Syftet är att undersöka hur företagen påverkas av de förändringar som konverteringen till IAS 39 medför, avseende värdering till verkligt värde. För att uppnå syftet med uppsatsen använder vi oss utav ett induktivt tillvägagångssätt med deskriptivt syfte och en kvalitativ undersökning. Av alla de redovisningsstandarder som IASB utfärdar antas IAS 39 vara den mest komplexa och omdiskuterade standard för noterade koncernbolag att tillämpa från och med den 1 januari 2005. Att tillämpa IAS 39 kommer att medföra stora förändringar för företagen jämfört med den svenska redovisningsregleringen. Den empiriska undersökningen består av följande två delstudier; dels den offentliga debatten där material insamlats genom såväl litteratur som artiklar, dels intervjuer genomförda med tre icke-finansiella företag, tre finansiella företag samt tre revisionsbyråer. Då det idag är oklart hur modifikationernas slutliga utfall av IAS 39 kommer att bli vid årsskiftet 2004/2005, föreligger svårigheter i att fastställa hur företagen i helhet påverkas av konverteringen till IAS 39. Samtliga respondenter är eniga om att volatiliteten är den förändring som påverkar företagen i störst utsträckning. Den offentliga debatten betonar att värdering till verkligt värde för de instrument som inte finns på en aktiv marknad borde påverka företagen, mest då det är svårt att tekniskt utföra mätningen, vilket i sin tur resulterar i att tillförlitligheten minskar. Intervjuerna visar däremot att värderingsproblematiken är överreklamerad.},
 author    = {Svensson, Jessica and Lawitz, Hanna and Zhang, Yajuan},
 keyword   = {IAS 39,finansiella instrument,påverkan,förändringar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagens påverkan av konverteringen till IAS 39},
 year     = {2005},
}