Advanced

Förenklade redovisningsregler – En redogörelse för vad mindre aktiebolag och revisorer anser

Rosenlöw, Weronica and Hansson, Boel (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att utifrån svenska mindre aktiebolags, revisorers och expertorgans perspektiv redogöra för om förslagen i propositionen ”Förenklade redovisningsregler m.m.” och BFNs ”Allmänna råd för K2 - mindre aktiebolag” överensstämmer med vad de anser behöver förenklas. Syftet är också att redogöra för vilken funktion redovisningen har för de mindre aktiebolagen och vilka konsekvenser de föreslagna förenklingarna och förändringarna kan medföra. I uppsatsen tillämpar vi en abduktiv forskningsansats och har en intensiv utformning. Vi använder kvalitativ metod och har genomfört semi-strukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna har bestått av besöks- och telefonintervjuer samt frågor via e-post.Referensramen innehåller en... (More)
Syftet med vår uppsats är att utifrån svenska mindre aktiebolags, revisorers och expertorgans perspektiv redogöra för om förslagen i propositionen ”Förenklade redovisningsregler m.m.” och BFNs ”Allmänna råd för K2 - mindre aktiebolag” överensstämmer med vad de anser behöver förenklas. Syftet är också att redogöra för vilken funktion redovisningen har för de mindre aktiebolagen och vilka konsekvenser de föreslagna förenklingarna och förändringarna kan medföra. I uppsatsen tillämpar vi en abduktiv forskningsansats och har en intensiv utformning. Vi använder kvalitativ metod och har genomfört semi-strukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna har bestått av besöks- och telefonintervjuer samt frågor via e-post.Referensramen innehåller en beskrivning av redovisningens syfte, aktuell lagstiftning och normer, föreslagna förenklingar och förändringar samt rådande debatt i ämnet. Vi har genomfört intervjuer och frågor via e-post med respondenter från olika aktörsgrupper; expertorgan, mindre aktiebolag och revisorer. Slutsatser: Mindre aktiebolag och revisorer har svårt att precisera vilka förenklingar de vill ha inom redovisning. Respondenterna efterfrågar andra förenklingar än förslagen i regeringens proposition och BFNs allmänna råd K2. Det finns en gräns för hur mycket det går att förenkla redovisningen. Redovisningen utgör ett viktigt styrinstrument för de mindre aktiebolagen. De föreslagna förenklingarna kommer ej att påverka företagens redovisning i någon större omfattning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1347064,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att utifrån svenska mindre aktiebolags, revisorers och expertorgans perspektiv redogöra för om förslagen i propositionen ”Förenklade redovisningsregler m.m.” och BFNs ”Allmänna råd för K2 - mindre aktiebolag” överensstämmer med vad de anser behöver förenklas. Syftet är också att redogöra för vilken funktion redovisningen har för de mindre aktiebolagen och vilka konsekvenser de föreslagna förenklingarna och förändringarna kan medföra. I uppsatsen tillämpar vi en abduktiv forskningsansats och har en intensiv utformning. Vi använder kvalitativ metod och har genomfört semi-strukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna har bestått av besöks- och telefonintervjuer samt frågor via e-post.Referensramen innehåller en beskrivning av redovisningens syfte, aktuell lagstiftning och normer, föreslagna förenklingar och förändringar samt rådande debatt i ämnet. Vi har genomfört intervjuer och frågor via e-post med respondenter från olika aktörsgrupper; expertorgan, mindre aktiebolag och revisorer. Slutsatser: Mindre aktiebolag och revisorer har svårt att precisera vilka förenklingar de vill ha inom redovisning. Respondenterna efterfrågar andra förenklingar än förslagen i regeringens proposition och BFNs allmänna råd K2. Det finns en gräns för hur mycket det går att förenkla redovisningen. Redovisningen utgör ett viktigt styrinstrument för de mindre aktiebolagen. De föreslagna förenklingarna kommer ej att påverka företagens redovisning i någon större omfattning.},
 author    = {Rosenlöw, Weronica and Hansson, Boel},
 keyword   = {Redovisning,Förenklingar,Mindre aktiebolag,BFNs ”Allmänna råd för K2 – mindre aktiebolag”,Propositionen ”Förenklade redovisningsregler m.m.”,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förenklade redovisningsregler – En redogörelse för vad mindre aktiebolag och revisorer anser},
 year     = {2006},
}