Advanced

Nyckeltal i förändring

Martini, Lena; Stenquist, Anders and Järdler, Sara (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Skanskas nyckeltalsanvändning och utveckla en modell för att identifiera relevanta nyckeltal som organisationen bör fokusera givet en Vår uppsats grundar sig på en fallstudie av Skanska. Vi har med kvalitativ metodik, i huvudsak baserad på ett antal intervjuer med regionekonomer på Skanska, fått fram den information vi behövt för att uppfylla vårt syfte. Vi har även använt oss av sekundärdata från Skanskas intranät och andra företagsspecifika dokument. Vi har tagit hjälp av nyckeltalsteori för att skapa oss en grund inom detta område. Sedan har vi använt oss av PESTEL som är en modell för omvärldsanalys. Empirin beskriver Skanskas organisation, dess nyckeltalsanvändning och vilka... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Skanskas nyckeltalsanvändning och utveckla en modell för att identifiera relevanta nyckeltal som organisationen bör fokusera givet en Vår uppsats grundar sig på en fallstudie av Skanska. Vi har med kvalitativ metodik, i huvudsak baserad på ett antal intervjuer med regionekonomer på Skanska, fått fram den information vi behövt för att uppfylla vårt syfte. Vi har även använt oss av sekundärdata från Skanskas intranät och andra företagsspecifika dokument. Vi har tagit hjälp av nyckeltalsteori för att skapa oss en grund inom detta område. Sedan har vi använt oss av PESTEL som är en modell för omvärldsanalys. Empirin beskriver Skanskas organisation, dess nyckeltalsanvändning och vilka omvärldsförändringar som skulle påverka Skanska som företag. Vår uppsats resulterade i ett förslag för hur Skanska skulle kunna förändra fokus från vissa nyckeltal till andra beroende på vissa specifika omvärldsförändringar. Vi har också utvecklat en modell som visar hur Skanska kan använda vårt resultat i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martini, Lena; Stenquist, Anders and Järdler, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckeltal, Skanska, Omvärldsförändring, Byggbranschen, Ekonomistyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347099
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:18
@misc{1347099,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Skanskas nyckeltalsanvändning och utveckla en modell för att identifiera relevanta nyckeltal som organisationen bör fokusera givet en Vår uppsats grundar sig på en fallstudie av Skanska. Vi har med kvalitativ metodik, i huvudsak baserad på ett antal intervjuer med regionekonomer på Skanska, fått fram den information vi behövt för att uppfylla vårt syfte. Vi har även använt oss av sekundärdata från Skanskas intranät och andra företagsspecifika dokument. Vi har tagit hjälp av nyckeltalsteori för att skapa oss en grund inom detta område. Sedan har vi använt oss av PESTEL som är en modell för omvärldsanalys. Empirin beskriver Skanskas organisation, dess nyckeltalsanvändning och vilka omvärldsförändringar som skulle påverka Skanska som företag. Vår uppsats resulterade i ett förslag för hur Skanska skulle kunna förändra fokus från vissa nyckeltal till andra beroende på vissa specifika omvärldsförändringar. Vi har också utvecklat en modell som visar hur Skanska kan använda vårt resultat i praktiken.},
 author    = {Martini, Lena and Stenquist, Anders and Järdler, Sara},
 keyword   = {Nyckeltal,Skanska,Omvärldsförändring,Byggbranschen,Ekonomistyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyckeltal i förändring},
 year     = {2009},
}