Advanced

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde

Dahlberg, Annamaria; Käck, Cecilia; Andersson, Daniel and Nilsson, Mathias (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter enligt reglerna om redovisning till verkligt värde och hur svenska fastighetsbolag förhåller sig till referensramens kvalitativa egenskaper. För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av en kvalitativ djupstudie. Detta kommer till uttryck genom att vi granskar tre olika börsnoterade fastighetsbolag och gör en jämförelse mellan nuvarande redovisningsregler, gällande värdering av förvaltningsfastigheter, och kommande regler och dess påverkan på de svenska fastighetsbolagen. I uppsatsen görs en fallstudie av de tre fastighetsbolagen samt en revisor som intervjuats. Dessutom har fastighetsbolagens årsredovisningar för 2002 räknats om och försetts... (More)
Syftet är att beskriva och analysera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter enligt reglerna om redovisning till verkligt värde och hur svenska fastighetsbolag förhåller sig till referensramens kvalitativa egenskaper. För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av en kvalitativ djupstudie. Detta kommer till uttryck genom att vi granskar tre olika börsnoterade fastighetsbolag och gör en jämförelse mellan nuvarande redovisningsregler, gällande värdering av förvaltningsfastigheter, och kommande regler och dess påverkan på de svenska fastighetsbolagen. I uppsatsen görs en fallstudie av de tre fastighetsbolagen samt en revisor som intervjuats. Dessutom har fastighetsbolagens årsredovisningar för 2002 räknats om och försetts med fastighetsbeståndens verkliga värde. Det är processerna som studeras, hur arbetet förlöper eller utvecklar sig. Resultatet av denna undersökning är att värdering till verkligt värde för fastighetsbolag kommer att påverka årsredovisningarna, framför allt det första året efter byte av redovisningsprincip. Det finns även problem kring värderingen till verkligt värde, men använder sig samtliga företag av likartade värderingsmetoder minimeras detta problem. Vad gäller de kvalitativa egenskaperna kan man säga att IAS 40 inte strider mot dem, men att de studerade företagen lägger olika vikt vid de olika egenskaperna. Tillförlitligheten och jämförbarheten anser fastighetsbolagen själva är de viktigaste egenskaperna och om branschen värderar på samma sätt kommer dessa att öka och stämma överens med IASB:s referensram. Relevansen kommer också på detta sätt att öka medan begripligheten inte alls kommer att påverkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlberg, Annamaria; Käck, Cecilia; Andersson, Daniel and Nilsson, Mathias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsfastigheter, IAS 40, Redovisningens referensram, Verkligt värde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347119
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:52:16
@misc{1347119,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter enligt reglerna om redovisning till verkligt värde och hur svenska fastighetsbolag förhåller sig till referensramens kvalitativa egenskaper. För att uppnå uppsatsens syfte har vi använt oss av en kvalitativ djupstudie. Detta kommer till uttryck genom att vi granskar tre olika börsnoterade fastighetsbolag och gör en jämförelse mellan nuvarande redovisningsregler, gällande värdering av förvaltningsfastigheter, och kommande regler och dess påverkan på de svenska fastighetsbolagen. I uppsatsen görs en fallstudie av de tre fastighetsbolagen samt en revisor som intervjuats. Dessutom har fastighetsbolagens årsredovisningar för 2002 räknats om och försetts med fastighetsbeståndens verkliga värde. Det är processerna som studeras, hur arbetet förlöper eller utvecklar sig. Resultatet av denna undersökning är att värdering till verkligt värde för fastighetsbolag kommer att påverka årsredovisningarna, framför allt det första året efter byte av redovisningsprincip. Det finns även problem kring värderingen till verkligt värde, men använder sig samtliga företag av likartade värderingsmetoder minimeras detta problem. Vad gäller de kvalitativa egenskaperna kan man säga att IAS 40 inte strider mot dem, men att de studerade företagen lägger olika vikt vid de olika egenskaperna. Tillförlitligheten och jämförbarheten anser fastighetsbolagen själva är de viktigaste egenskaperna och om branschen värderar på samma sätt kommer dessa att öka och stämma överens med IASB:s referensram. Relevansen kommer också på detta sätt att öka medan begripligheten inte alls kommer att påverkas.},
 author    = {Dahlberg, Annamaria and Käck, Cecilia and Andersson, Daniel and Nilsson, Mathias},
 keyword   = {Förvaltningsfastigheter,IAS 40,Redovisningens referensram,Verkligt värde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde},
 year     = {2004},
}