Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden.

Tarnawski Berlin, Mikael ; Källstrand, Johan and Mjöbäck, Jonas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden. Författare: Johan Källlstrand, Jonas Mjöbäck och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Tore Eriksson, Hossein Asgharian Problem: I samband med att börsbolagen offentliggör sina kvartalsrapporter ägnas stor uppmärksamhet i media till hur det redovisade resultatet avviker från marknadens förväntningar. Det är lätt att få intrycket att ett resultat som understiger förväntningarna automatiskt leder till en kursnedgång och vice versa. Men är det verkligen så? Går det att påvisa ett samband mellan avvikelse och kursreaktion? Hur starkt är i så fall detta samband? Hur ser motsvarande relation ut för företagens omsättning? Borde inte företagens... (More)
Titel: Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden. Författare: Johan Källlstrand, Jonas Mjöbäck och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Tore Eriksson, Hossein Asgharian Problem: I samband med att börsbolagen offentliggör sina kvartalsrapporter ägnas stor uppmärksamhet i media till hur det redovisade resultatet avviker från marknadens förväntningar. Det är lätt att få intrycket att ett resultat som understiger förväntningarna automatiskt leder till en kursnedgång och vice versa. Men är det verkligen så? Går det att påvisa ett samband mellan avvikelse och kursreaktion? Hur starkt är i så fall detta samband? Hur ser motsvarande relation ut för företagens omsättning? Borde inte företagens aktiekursutveckling påverkas om försäljningen avviker från förväntningarna? Finns det branschspecifika skillnader vad gäller avvikelser från resultat och omsättning? När inträder rapporteffekten och hur länge håller den i sig? Syfte: Undersökningens syfte är att studera relationen mellan börsbolagens aktiekursutveckling och prognosavvikelser. Genomförande: Prognoser och rapportdata under perioden år 2001 till år 2002 samlades in för 40 börsbolag. För att kunna svara på om avvikelser från förväntningarna samspelar med aktiens kursutveckling krävs statistisk testning. En metod som är särskilt lämpad för att mäta ett sambands styrka är korrelationsmätning, som ger vid handen till vilken grad två variabler samvarierar. Då det rör sig om icke-parametisk testning användes Spearmans rangkorrelation som ej förutsätter ett normalfördelat material. Såväl avvikelser från förväntat resultat som avvikelser från förväntad omsättning korrelerades med aktiekursutvecklingen på olika dagsnivåer i syfte att också mäta den långsiktiga effekten av kvartalsrapporterna. Slutsats: När resultatet avviker från förväntningarna har avvikelsen betydelse för aktiekursutvecklingen. Studeras det enskilda bolaget syns effekten av avvikelser bäst på lång sikt medan den allmänna rapporteffekten – då alla 40 bolag läggs samman i ett sampel – påverkar kursbildningen starkast på endagsnivå. Avvikelser från förväntad omsättning ger generellt ingen eller mycket liten effekt på kursbildningen. Kursuppgångar är vanligare vid positiva avvikelser än kursnedgångar vid negativa avvikelser dock blir nedgången både snabbare och kraftigare än uppgången. Även om det går att finna skillnader mellan branscher är sambanden starkast på bolagsnivå. Variationer i den uppmärksamhet media tillägnar bolagen tycks påverka sambandet mellan prognosavvikelser och aktiekursutveckling: Ju mer utrymme ett bolag tillägnas i nyhetsrapporteringen desto svagare samband mellan avvikelser och kursutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tarnawski Berlin, Mikael ; Källstrand, Johan and Mjöbäck, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvartalsrapporter, analytiker, förväntningar, avvikelser, kursutveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347134
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:23
@misc{1347134,
 abstract   = {Titel: Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden. Författare: Johan Källlstrand, Jonas Mjöbäck och Mikael Tarnawski-Berlin Handledare: Tore Eriksson, Hossein Asgharian Problem: I samband med att börsbolagen offentliggör sina kvartalsrapporter ägnas stor uppmärksamhet i media till hur det redovisade resultatet avviker från marknadens förväntningar. Det är lätt att få intrycket att ett resultat som understiger förväntningarna automatiskt leder till en kursnedgång och vice versa. Men är det verkligen så? Går det att påvisa ett samband mellan avvikelse och kursreaktion? Hur starkt är i så fall detta samband? Hur ser motsvarande relation ut för företagens omsättning? Borde inte företagens aktiekursutveckling påverkas om försäljningen avviker från förväntningarna? Finns det branschspecifika skillnader vad gäller avvikelser från resultat och omsättning? När inträder rapporteffekten och hur länge håller den i sig? Syfte: Undersökningens syfte är att studera relationen mellan börsbolagens aktiekursutveckling och prognosavvikelser. Genomförande: Prognoser och rapportdata under perioden år 2001 till år 2002 samlades in för 40 börsbolag. För att kunna svara på om avvikelser från förväntningarna samspelar med aktiens kursutveckling krävs statistisk testning. En metod som är särskilt lämpad för att mäta ett sambands styrka är korrelationsmätning, som ger vid handen till vilken grad två variabler samvarierar. Då det rör sig om icke-parametisk testning användes Spearmans rangkorrelation som ej förutsätter ett normalfördelat material. Såväl avvikelser från förväntat resultat som avvikelser från förväntad omsättning korrelerades med aktiekursutvecklingen på olika dagsnivåer i syfte att också mäta den långsiktiga effekten av kvartalsrapporterna. Slutsats: När resultatet avviker från förväntningarna har avvikelsen betydelse för aktiekursutvecklingen. Studeras det enskilda bolaget syns effekten av avvikelser bäst på lång sikt medan den allmänna rapporteffekten – då alla 40 bolag läggs samman i ett sampel – påverkar kursbildningen starkast på endagsnivå. Avvikelser från förväntad omsättning ger generellt ingen eller mycket liten effekt på kursbildningen. Kursuppgångar är vanligare vid positiva avvikelser än kursnedgångar vid negativa avvikelser dock blir nedgången både snabbare och kraftigare än uppgången. Även om det går att finna skillnader mellan branscher är sambanden starkast på bolagsnivå. Variationer i den uppmärksamhet media tillägnar bolagen tycks påverka sambandet mellan prognosavvikelser och aktiekursutveckling: Ju mer utrymme ett bolag tillägnas i nyhetsrapporteringen desto svagare samband mellan avvikelser och kursutveckling.},
 author    = {Tarnawski Berlin, Mikael and Källstrand, Johan and Mjöbäck, Jonas},
 keyword   = {Kvartalsrapporter,analytiker,förväntningar,avvikelser,kursutveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samband mellan rapportinformation, förväntningar och kursutveckling på den svenska aktiemarknaden.},
 year     = {2003},
}