Advanced

Svensk kod för bolagsstyrning - en studie av bolagsstyrningsrapporter

Bromée, Janet and Axelsson, Nina (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En granskning har gjorts av bolagsstyrningsrapporterna från 28 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vid datainsamling har både kvantitativ och kvalitativ metod använts. Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt då utgångspunkten är i teorin. Forskningsansatsen är deskriptiv då vårt syfte är att beskriva och analysera den information som lämnas av börsbolagen i bolagsstyrningsrapporterna. Referensramen inkluderar en beskrivning av aktiebolagets grundproblem, corporate governance, internationell och svensk utveckling av bolagskoder. De teorier som används är Agentteorin, Intressentteorin, Institutionell teori och Legitimitetsteorin. Inledningsvis har en genomgång av reglerna i den svenska bolagskoden som avser bolagsstyrningsrapporten... (More)
En granskning har gjorts av bolagsstyrningsrapporterna från 28 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vid datainsamling har både kvantitativ och kvalitativ metod använts. Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt då utgångspunkten är i teorin. Forskningsansatsen är deskriptiv då vårt syfte är att beskriva och analysera den information som lämnas av börsbolagen i bolagsstyrningsrapporterna. Referensramen inkluderar en beskrivning av aktiebolagets grundproblem, corporate governance, internationell och svensk utveckling av bolagskoder. De teorier som används är Agentteorin, Intressentteorin, Institutionell teori och Legitimitetsteorin. Inledningsvis har en genomgång av reglerna i den svenska bolagskoden som avser bolagsstyrningsrapporten genomförts. Därefter har en jämförelse gjorts mellan regelverket och den information som lämnats i rapporterna för att observera efterlevnaden av reglerna. De bolag som tillämpar och efterlever regelverket kommer att få en form av kvalitetsstämpel vilket skapar en konkurrensfördel i kampen om investerarnas kapital. Kodens regler är utarbetade med utgångspunkt från investerarnas behov och den information som lämnas i bolagstyrningsrapporterna överensstämmer generellt sett med regelverket. Antalet bolag som avviker och antal avvikelser från Kodens regler kommer troligtvis att minska i framtiden. En harmonisering av rapportens utformning och den information som lämnas kommer antagligen att ske redan nästa år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bromée, Janet and Axelsson, Nina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bolagsskandaler, corporate governance, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsstyrningsrapporter, investerare, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347141
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:13:13
@misc{1347141,
 abstract   = {En granskning har gjorts av bolagsstyrningsrapporterna från 28 bolag noterade på Stockholmsbörsen. Vid datainsamling har både kvantitativ och kvalitativ metod använts. Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt då utgångspunkten är i teorin. Forskningsansatsen är deskriptiv då vårt syfte är att beskriva och analysera den information som lämnas av börsbolagen i bolagsstyrningsrapporterna. Referensramen inkluderar en beskrivning av aktiebolagets grundproblem, corporate governance, internationell och svensk utveckling av bolagskoder. De teorier som används är Agentteorin, Intressentteorin, Institutionell teori och Legitimitetsteorin. Inledningsvis har en genomgång av reglerna i den svenska bolagskoden som avser bolagsstyrningsrapporten genomförts. Därefter har en jämförelse gjorts mellan regelverket och den information som lämnats i rapporterna för att observera efterlevnaden av reglerna. De bolag som tillämpar och efterlever regelverket kommer att få en form av kvalitetsstämpel vilket skapar en konkurrensfördel i kampen om investerarnas kapital. Kodens regler är utarbetade med utgångspunkt från investerarnas behov och den information som lämnas i bolagstyrningsrapporterna överensstämmer generellt sett med regelverket. Antalet bolag som avviker och antal avvikelser från Kodens regler kommer troligtvis att minska i framtiden. En harmonisering av rapportens utformning och den information som lämnas kommer antagligen att ske redan nästa år.},
 author    = {Bromée, Janet and Axelsson, Nina},
 keyword   = {bolagsskandaler,corporate governance,svensk kod för bolagsstyrning,bolagsstyrningsrapporter,investerare,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Svensk kod för bolagsstyrning - en studie av bolagsstyrningsrapporter},
 year     = {2006},
}