Advanced

Socialt kapital – En studie av effekterna av relationer i företag och rekrytering

Bengtsson, Mats and Rosenberg, Rasmus (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra och diskutera det sociala kapitalet i två olika företag i distinkt olika branscher. Vid sidan om diskussionen kring socialt kapital kommer vi att diskutera sambandet mellan rekryteringen och socialt kapital. Vi har använt en kvalitativ jämförande metod där vi jämfört två olika företag. En pilotstudie har inledningsvis utförts med respondenter i ledande positioner hos de båda företagen. Ytterligare fem intervjuer på respektive företag utfördes med respondenter som befann sig nära den operativa verksamheten. Vi har funnit att fallföretaget som verkar i en stabil omgivning gynnas av ett starkt socialt kapital både i relationsdimensionen och i strukturdimensionen. Detta på grund av att sådana företag... (More)
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra och diskutera det sociala kapitalet i två olika företag i distinkt olika branscher. Vid sidan om diskussionen kring socialt kapital kommer vi att diskutera sambandet mellan rekryteringen och socialt kapital. Vi har använt en kvalitativ jämförande metod där vi jämfört två olika företag. En pilotstudie har inledningsvis utförts med respondenter i ledande positioner hos de båda företagen. Ytterligare fem intervjuer på respektive företag utfördes med respondenter som befann sig nära den operativa verksamheten. Vi har funnit att fallföretaget som verkar i en stabil omgivning gynnas av ett starkt socialt kapital både i relationsdimensionen och i strukturdimensionen. Detta på grund av att sådana företag sällan hamnar i turbulenta situationer. Det andra fallföretaget som verkar inom IT-branschen klarar sig med en lösare strukturdimension och ett svagare socialt kapital med relativt svagare relationer. Där fokus istället ligger på kunskap och intellektuella nätverk. Vi menar att dessa val har skett delvis medvetet vilket kan förklaras med begreppet appropriable organization. Där företagen har organiserat sig efter de förhållande som kan skapa mest värde i respektive bransch. Företagen följer även samma mönster när det gäller rekryteringen. Socialt kapital bör således behandlas som en resurs som kan vara värdefull. En strategi för socialt kapital kan hjälpa till att balansera resursen till att bli värdefull och organiserat. Lyckas denna strategi har det skapats en konkurrensfördel som är både unik och svårimiterbar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Mats and Rosenberg, Rasmus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Socialt kapital, humankapital, rekrytering, organisation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347174
date added to LUP
2004-05-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:01:44
@misc{1347174,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra och diskutera det sociala kapitalet i två olika företag i distinkt olika branscher. Vid sidan om diskussionen kring socialt kapital kommer vi att diskutera sambandet mellan rekryteringen och socialt kapital. Vi har använt en kvalitativ jämförande metod där vi jämfört två olika företag. En pilotstudie har inledningsvis utförts med respondenter i ledande positioner hos de båda företagen. Ytterligare fem intervjuer på respektive företag utfördes med respondenter som befann sig nära den operativa verksamheten. Vi har funnit att fallföretaget som verkar i en stabil omgivning gynnas av ett starkt socialt kapital både i relationsdimensionen och i strukturdimensionen. Detta på grund av att sådana företag sällan hamnar i turbulenta situationer. Det andra fallföretaget som verkar inom IT-branschen klarar sig med en lösare strukturdimension och ett svagare socialt kapital med relativt svagare relationer. Där fokus istället ligger på kunskap och intellektuella nätverk. Vi menar att dessa val har skett delvis medvetet vilket kan förklaras med begreppet appropriable organization. Där företagen har organiserat sig efter de förhållande som kan skapa mest värde i respektive bransch. Företagen följer även samma mönster när det gäller rekryteringen. Socialt kapital bör således behandlas som en resurs som kan vara värdefull. En strategi för socialt kapital kan hjälpa till att balansera resursen till att bli värdefull och organiserat. Lyckas denna strategi har det skapats en konkurrensfördel som är både unik och svårimiterbar.},
 author    = {Bengtsson, Mats and Rosenberg, Rasmus},
 keyword   = {Socialt kapital,humankapital,rekrytering,organisation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Socialt kapital – En studie av effekterna av relationer i företag och rekrytering},
 year     = {2004},
}