Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB

Hansson, Sofie ; Grauers, Ebba and Ahlström, Fredrika (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. Det empiriska avsnittet består av en presentation av Sydkraft Försäljning AB och de förutsättningar under vilken deras verksamhet drivs. Teorin och empirin ger underlag till problemdiskussionen. Resultatet består framförallt av en uppsummering av problemdiskussionen därefter görs en generaliserande analys. Slutligen görs en tillbakablick av uppsatsarbetet.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Sofie ; Grauers, Ebba and Ahlström, Fredrika
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sydkraft Försäljning AB, Matrisorganisation, Ekonomistyrning, Organisationsstruktur, Ansvarsfördelning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347190
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:07
@misc{1347190,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera ekonomistyrningen i ett stort försäljningsinriktat företag som nyligen organiserats enligt matrisstruktur. Metod: Det teoretiska avsnittet beskriver relevanta teorier kring ekonomisk styrning och organisationsstruktur. Det empiriska avsnittet består av en presentation av Sydkraft Försäljning AB och de förutsättningar under vilken deras verksamhet drivs. Teorin och empirin ger underlag till problemdiskussionen. Resultatet består framförallt av en uppsummering av problemdiskussionen därefter görs en generaliserande analys. Slutligen görs en tillbakablick av uppsatsarbetet.},
 author    = {Hansson, Sofie and Grauers, Ebba and Ahlström, Fredrika},
 keyword   = {Sydkraft Försäljning AB,Matrisorganisation,Ekonomistyrning,Organisationsstruktur,Ansvarsfördelning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsstruktur och ekonomistyrning i samverkan - en fallstudie av Sydkraft Försäljning AB},
 year     = {2003},
}