Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivera mera! – förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet

Brejke, Linda ; Johansson, Ingela and Månsson, Linda (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Delsyftet är att utifrån studieobjektet Skåne läns allmänna försäkringskassa undersöka hur de anställda motiveras och belönas. Metod: Uppsatsens övergripande tillvägagångssätt är att beteckna som deduktivt. Vi har genomfört en studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Den kvalitativa metodansatsen tillämpas i våra djupintervjuer med lokalkontorschefer och anställda på regionkontoret. I vårt enkätutskick till samtliga lokalkontorschefer tillämpas den kvantitativa metodansatsen. Slutsatser: Slutsatserna resulterar i en modell med förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Några... (More)
Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Delsyftet är att utifrån studieobjektet Skåne läns allmänna försäkringskassa undersöka hur de anställda motiveras och belönas. Metod: Uppsatsens övergripande tillvägagångssätt är att beteckna som deduktivt. Vi har genomfört en studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Den kvalitativa metodansatsen tillämpas i våra djupintervjuer med lokalkontorschefer och anställda på regionkontoret. I vårt enkätutskick till samtliga lokalkontorschefer tillämpas den kvantitativa metodansatsen. Slutsatser: Slutsatserna resulterar i en modell med förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Några viktiga byggstenar i modellen är feedback, sociala belöningar och målkongruens. Modellen genomsyras dessutom av organisationskultur och drivkrafter. Modellen är tänkt att fungera som en inspirationskälla för att tydliggöra de motivationsfaktorer som redan finns inom organisationen samt för att utforma och anpassa belöningssystemet till det rådande läget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brejke, Linda ; Johansson, Ingela and Månsson, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
arbetsmotivation, belöning, belöningssystem, drivkrafter, offentlig verksamhet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347215
date added to LUP
2003-06-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:52
@misc{1347215,
 abstract   = {Syfte: Huvudsyftet med denna uppsats är att skapa förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Delsyftet är att utifrån studieobjektet Skåne läns allmänna försäkringskassa undersöka hur de anställda motiveras och belönas. Metod: Uppsatsens övergripande tillvägagångssätt är att beteckna som deduktivt. Vi har genomfört en studie med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Den kvalitativa metodansatsen tillämpas i våra djupintervjuer med lokalkontorschefer och anställda på regionkontoret. I vårt enkätutskick till samtliga lokalkontorschefer tillämpas den kvantitativa metodansatsen. Slutsatser: Slutsatserna resulterar i en modell med förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet. Några viktiga byggstenar i modellen är feedback, sociala belöningar och målkongruens. Modellen genomsyras dessutom av organisationskultur och drivkrafter. Modellen är tänkt att fungera som en inspirationskälla för att tydliggöra de motivationsfaktorer som redan finns inom organisationen samt för att utforma och anpassa belöningssystemet till det rådande läget.},
 author    = {Brejke, Linda and Johansson, Ingela and Månsson, Linda},
 keyword   = {arbetsmotivation,belöning,belöningssystem,drivkrafter,offentlig verksamhet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motivera mera! – förslag till riktlinjer för belöningssystem inom offentlig verksamhet},
 year     = {2003},
}