Advanced

Guldäggstävlingens Påverkan på Reklamköpare

Dahlenius, David; Molnar, Raul and Höglund, Patrick (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera Guldäggstävlingens påverkan på reklamköpare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av telefonintervjuer. Empirin utgörs av svar från projektledare på reklambyråer och uppdragsgivare från reklamköpande företag, som under åren 2001-2004 erhöll Guld- eller Silverägg i kategorierna dagspress- och tidskriftsannonsering i Guldäggstävlingen. Då undersökningens resultat visade att den största påverkan skedde på kreatörerna på reklambyråerna valde vi att använda oss av Maslows behovsteori för att visa på vilka individuella plan som Guldäggstävlingen motiverar kreatörerna. Vi använde oss även av teorier kring kreativ reklams genomslagskraft i annonsträngseln (som utgör en del av bruset i Shannon &... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera Guldäggstävlingens påverkan på reklamköpare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av telefonintervjuer. Empirin utgörs av svar från projektledare på reklambyråer och uppdragsgivare från reklamköpande företag, som under åren 2001-2004 erhöll Guld- eller Silverägg i kategorierna dagspress- och tidskriftsannonsering i Guldäggstävlingen. Då undersökningens resultat visade att den största påverkan skedde på kreatörerna på reklambyråerna valde vi att använda oss av Maslows behovsteori för att visa på vilka individuella plan som Guldäggstävlingen motiverar kreatörerna. Vi använde oss även av teorier kring kreativ reklams genomslagskraft i annonsträngseln (som utgör en del av bruset i Shannon & Weawers kommunikationsmodell) för att visa på hur reklamköpare påverkas av kreatörernas ansträngningar. Våra slutsatser indikerar att Guldäggets påverkan på reklamköpare är indirekt på det sätt att den reklam de köper får större kreativ höjd vilket har visat sig vara positivt i dagens annonsträngsel på marknaden. Inga negativa effekter av Guldäggstävlingens närvaro har kunnat påvisas men två av uppdragsgivarna identifierade risken att reklambyråer eventuellt strävar efter att få Guldägg vilket skulle kunna åsidosätta de officiella målen med kampanjen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlenius, David; Molnar, Raul and Höglund, Patrick
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Reklam, Guldägget, Reklambyrå, Behovsteori, Kommunikationsprocess, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347236
date added to LUP
2006-01-10
date last changed
2012-04-02 15:56:52
@misc{1347236,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera Guldäggstävlingens påverkan på reklamköpare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av telefonintervjuer. Empirin utgörs av svar från projektledare på reklambyråer och uppdragsgivare från reklamköpande företag, som under åren 2001-2004 erhöll Guld- eller Silverägg i kategorierna dagspress- och tidskriftsannonsering i Guldäggstävlingen. Då undersökningens resultat visade att den största påverkan skedde på kreatörerna på reklambyråerna valde vi att använda oss av Maslows behovsteori för att visa på vilka individuella plan som Guldäggstävlingen motiverar kreatörerna. Vi använde oss även av teorier kring kreativ reklams genomslagskraft i annonsträngseln (som utgör en del av bruset i Shannon & Weawers kommunikationsmodell) för att visa på hur reklamköpare påverkas av kreatörernas ansträngningar. Våra slutsatser indikerar att Guldäggets påverkan på reklamköpare är indirekt på det sätt att den reklam de köper får större kreativ höjd vilket har visat sig vara positivt i dagens annonsträngsel på marknaden. Inga negativa effekter av Guldäggstävlingens närvaro har kunnat påvisas men två av uppdragsgivarna identifierade risken att reklambyråer eventuellt strävar efter att få Guldägg vilket skulle kunna åsidosätta de officiella målen med kampanjen.},
 author    = {Dahlenius, David and Molnar, Raul and Höglund, Patrick},
 keyword   = {Reklam,Guldägget,Reklambyrå,Behovsteori,Kommunikationsprocess,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Guldäggstävlingens Påverkan på Reklamköpare},
 year     = {2006},
}