Advanced

Balanserat Styrkort vs. Budget - En studie om deras användning inom offentlig sektor

Forsberg, Jim and Möller, Thomas (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att utreda hur balanserat styrkort och budget kommer till användning inom den offentliga sektorn samt utreda vilka faktorer som påverkar deras användning. Tillvägagångssättet för studien kännetecknas av en kvalitativ forskningsmetod med influenser av såväl en induktiv som deduktiv forskningsansats. Även inslag av Grundad teori förekommer i samband med datainsamling och analys. Som teoretisk utgångspunkt behandlas utvecklingen från traditionell till modern verksamhetsstyrning. Därefter utgörs den teoretiska referensramen av Otleys "contingency theory", en teori om verksamhetsstyrning, Otleys teori om hur ett styrverktyg kan analyseras samt Sven Modells teori om faktorer som inverkar på organisationers... (More)
Uppsatsen syftar till att utreda hur balanserat styrkort och budget kommer till användning inom den offentliga sektorn samt utreda vilka faktorer som påverkar deras användning. Tillvägagångssättet för studien kännetecknas av en kvalitativ forskningsmetod med influenser av såväl en induktiv som deduktiv forskningsansats. Även inslag av Grundad teori förekommer i samband med datainsamling och analys. Som teoretisk utgångspunkt behandlas utvecklingen från traditionell till modern verksamhetsstyrning. Därefter utgörs den teoretiska referensramen av Otleys "contingency theory", en teori om verksamhetsstyrning, Otleys teori om hur ett styrverktyg kan analyseras samt Sven Modells teori om faktorer som inverkar på organisationers verksamhetsstyrning. Vidare behandlas även balanserat styrkort och budget. Den empiriska undersökningen grundar sig på tre kommuner; Helsingborg, Kristianstad och Landskrona, vilka befinner sig i olika faser av ett införande av balanserat styrkort. Som komplement har även en strategikonsult, en lektor och en professor hörts för att skapa bredd till uppsatsen. Slutsatsen är att i dagens kommunala verksamhet är inte budgeten möjlig att frångå. En samverkan mellan de två styrverktygen är att föredra, där det balanserade styrkortet dominerar utformningen av verksamhetsstyrningen och budgeten får en nedtonade roll i form av resursfördelare. Deras användning är inte enbart beroende av deras styrkor kontra svagheter utan såväl interna som externa organisatoriska faktorer, vilka spelar en avgörande roll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Jim and Möller, Thomas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanserat styrkort, budget, inverkande faktorer, offentlig sektor, modern verksamhetsstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347277
date added to LUP
2008-02-15
date last changed
2012-04-02 16:56:48
@misc{1347277,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att utreda hur balanserat styrkort och budget kommer till användning inom den offentliga sektorn samt utreda vilka faktorer som påverkar deras användning. Tillvägagångssättet för studien kännetecknas av en kvalitativ forskningsmetod med influenser av såväl en induktiv som deduktiv forskningsansats. Även inslag av Grundad teori förekommer i samband med datainsamling och analys. Som teoretisk utgångspunkt behandlas utvecklingen från traditionell till modern verksamhetsstyrning. Därefter utgörs den teoretiska referensramen av Otleys "contingency theory", en teori om verksamhetsstyrning, Otleys teori om hur ett styrverktyg kan analyseras samt Sven Modells teori om faktorer som inverkar på organisationers verksamhetsstyrning. Vidare behandlas även balanserat styrkort och budget. Den empiriska undersökningen grundar sig på tre kommuner; Helsingborg, Kristianstad och Landskrona, vilka befinner sig i olika faser av ett införande av balanserat styrkort. Som komplement har även en strategikonsult, en lektor och en professor hörts för att skapa bredd till uppsatsen. Slutsatsen är att i dagens kommunala verksamhet är inte budgeten möjlig att frångå. En samverkan mellan de två styrverktygen är att föredra, där det balanserade styrkortet dominerar utformningen av verksamhetsstyrningen och budgeten får en nedtonade roll i form av resursfördelare. Deras användning är inte enbart beroende av deras styrkor kontra svagheter utan såväl interna som externa organisatoriska faktorer, vilka spelar en avgörande roll.},
 author    = {Forsberg, Jim and Möller, Thomas},
 keyword   = {Balanserat styrkort,budget,inverkande faktorer,offentlig sektor,modern verksamhetsstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanserat Styrkort vs. Budget - En studie om deras användning inom offentlig sektor},
 year     = {2008},
}