Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Floattalets betydelse för aktiers volatilitet i samband med kvartalsrapportering

Bredberg, Carl-Fredrik ; Mohammad Aghaee, Maral and Andolf, Peter (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan företagens floattal (det vill säga den andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers volatilitet. Detta undersöker vi i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter. Vi har även för avsikt att studera förhållandet mellan volatiliteten och företagets börsvärde. Metod: Vi utförde en kvantitativ studie och med hjälp av en enkel regressionsanalys analyserades volatiliteten mot floattalet. Ytterligare en orsaksfaktor togs med och en multipel regressionsanalys baserad på floattalet och börsvärdet genomfördes. 60 företag från Stockholmsbörsens A-lista undersöktes vid fem rapporttillfällen. Slutsats: Den slutsats som vi kan dra av vår... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan företagens floattal (det vill säga den andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers volatilitet. Detta undersöker vi i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter. Vi har även för avsikt att studera förhållandet mellan volatiliteten och företagets börsvärde. Metod: Vi utförde en kvantitativ studie och med hjälp av en enkel regressionsanalys analyserades volatiliteten mot floattalet. Ytterligare en orsaksfaktor togs med och en multipel regressionsanalys baserad på floattalet och börsvärdet genomfördes. 60 företag från Stockholmsbörsens A-lista undersöktes vid fem rapporttillfällen. Slutsats: Den slutsats som vi kan dra av vår studie är att ett svagt samband mellan floattalet och volatiliteten i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter föreligger. Studien visar, i motsats till tidigare forskning, att aktiekursen för företagen karaktäriseras av hög volatilitet om floattalet är högt och vice versa. Den tidigare forskning som bedrivits har dock berört andra marknader än den svenska. I en multipel regressionsanalys bör ej börsvärdet tas med som orsaksvariabel. De vedertagna teorierna kan, enligt vår studie, inte appliceras på företagen på Stockholmsbörsens A-lista. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredberg, Carl-Fredrik ; Mohammad Aghaee, Maral and Andolf, Peter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Float, Floattal, Volatilitet, Kvartalsrapport, Börsvärde, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347294
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:29
@misc{1347294,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om det finns något samband mellan företagens floattal (det vill säga den andel aktier som det handlas aktivt med) och deras aktiers volatilitet. Detta undersöker vi i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter. Vi har även för avsikt att studera förhållandet mellan volatiliteten och företagets börsvärde. Metod: Vi utförde en kvantitativ studie och med hjälp av en enkel regressionsanalys analyserades volatiliteten mot floattalet. Ytterligare en orsaksfaktor togs med och en multipel regressionsanalys baserad på floattalet och börsvärdet genomfördes. 60 företag från Stockholmsbörsens A-lista undersöktes vid fem rapporttillfällen. Slutsats: Den slutsats som vi kan dra av vår studie är att ett svagt samband mellan floattalet och volatiliteten i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter föreligger. Studien visar, i motsats till tidigare forskning, att aktiekursen för företagen karaktäriseras av hög volatilitet om floattalet är högt och vice versa. Den tidigare forskning som bedrivits har dock berört andra marknader än den svenska. I en multipel regressionsanalys bör ej börsvärdet tas med som orsaksvariabel. De vedertagna teorierna kan, enligt vår studie, inte appliceras på företagen på Stockholmsbörsens A-lista.},
 author    = {Bredberg, Carl-Fredrik and Mohammad Aghaee, Maral and Andolf, Peter},
 keyword   = {Float,Floattal,Volatilitet,Kvartalsrapport,Börsvärde,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Floattalets betydelse för aktiers volatilitet i samband med kvartalsrapportering},
 year     = {2003},
}