Advanced

Makt i den internationella regleringsprocessen - En fallstudie av IFRS 8

Mårtensson, Petra; Andersson, Frida and Hallbäck, Josefine (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie med kvalitativ ansats. En fallstudie av IFRS 8 har genomförts för att kunna beskriva regleringsprocessen. Studiens syfte är deskriptivt och tillvägagångssättet induktivt. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår ifrån Husseins modifierade modell över normbildningen, där fokus ligger på legitimitet. Det har gjorts kompletteringar med maktteori och Jönssons undersökning om... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie med kvalitativ ansats. En fallstudie av IFRS 8 har genomförts för att kunna beskriva regleringsprocessen. Studiens syfte är deskriptivt och tillvägagångssättet induktivt. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår ifrån Husseins modifierade modell över normbildningen, där fokus ligger på legitimitet. Det har gjorts kompletteringar med maktteori och Jönssons undersökning om redovisningseliten för att kunna besvara uppsatsens huvudfråga. Empiri: Empirin har delats in i två kapitel och dessa utgår från offentliga dokument. I det första beskrivs de organisationer som medverkar i regleringsprocessen och i det andra följs standarden IFRS 8, från början till slut. Slutsatser: Uppsatsen har påträffat en maktbalans mellan EU och FASB där de med hjälp av olika incitament försöker att övertyga IASB att följa deras åsikter samt värderingar. EU:s främsta krav är att få IASB att legitimera sig som en demokratisk organisation för att ett fortsatt samarbete dem emellan ska kunna fungera. FASB däremot har en mer informell kontakt med IASB genom medlemmar som haft ett förflutet i FASB och där FASB med hjälp av konvergensprojektet försöker att stärka sitt inflytande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Petra; Andersson, Frida and Hallbäck, Josefine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Makt, IFRS 8, EU, IASB, legitimitet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347306
date added to LUP
2008-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:06:03
@misc{1347306,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån IFRS 8 beskriva och förstå regleringsprocessen vid antagandet och godkännandet av nya internationella redovisningsstandarder. Uppsatsen ska bidra med information till redovisningskunniga personer om vilka aktörer som har makt att påverka i denna process och hur besluten legitimeras. Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie med kvalitativ ansats. En fallstudie av IFRS 8 har genomförts för att kunna beskriva regleringsprocessen. Studiens syfte är deskriptivt och tillvägagångssättet induktivt. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår ifrån Husseins modifierade modell över normbildningen, där fokus ligger på legitimitet. Det har gjorts kompletteringar med maktteori och Jönssons undersökning om redovisningseliten för att kunna besvara uppsatsens huvudfråga. Empiri: Empirin har delats in i två kapitel och dessa utgår från offentliga dokument. I det första beskrivs de organisationer som medverkar i regleringsprocessen och i det andra följs standarden IFRS 8, från början till slut. Slutsatser: Uppsatsen har påträffat en maktbalans mellan EU och FASB där de med hjälp av olika incitament försöker att övertyga IASB att följa deras åsikter samt värderingar. EU:s främsta krav är att få IASB att legitimera sig som en demokratisk organisation för att ett fortsatt samarbete dem emellan ska kunna fungera. FASB däremot har en mer informell kontakt med IASB genom medlemmar som haft ett förflutet i FASB och där FASB med hjälp av konvergensprojektet försöker att stärka sitt inflytande.},
 author    = {Mårtensson, Petra and Andersson, Frida and Hallbäck, Josefine},
 keyword   = {Makt,IFRS 8,EU,IASB,legitimitet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makt i den internationella regleringsprocessen - En fallstudie av IFRS 8},
 year     = {2008},
}