Advanced

Aktievärderingsmodeller - Användande, lämplighet och tillförlitlighet

Smaragdis, Christian; Nordin, Maria and Andrén, Erik (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemdiskussion: Finansanalytiker och deras köp- och säljrekommendationer har den senaste tiden varit flitigt omdiskuterade och kritiserade i olika media. Den turbulenta uppgången och den efterföljande kraftiga nedgången har lett till man kan ställa sig frågan hur lämpliga de befintliga modellerna för aktievärdering är. Det har även diskuterats att börspsykologi blivit ett allt viktigare inslag på aktiemarknaden. Kanske är det så att de aktievärderingsmodeller som används idag inte längre är lika tillförlitliga som de har varit tidigare. Problematiken i uppsatsen är fokuserad på vilka modeller de svenska analytikerna använder idag och även om det finns teoretisk täckning bakom besluten. Syfte: Vårt syfte är att undersöka i vilken... (More)
Problemdiskussion: Finansanalytiker och deras köp- och säljrekommendationer har den senaste tiden varit flitigt omdiskuterade och kritiserade i olika media. Den turbulenta uppgången och den efterföljande kraftiga nedgången har lett till man kan ställa sig frågan hur lämpliga de befintliga modellerna för aktievärdering är. Det har även diskuterats att börspsykologi blivit ett allt viktigare inslag på aktiemarknaden. Kanske är det så att de aktievärderingsmodeller som används idag inte längre är lika tillförlitliga som de har varit tidigare. Problematiken i uppsatsen är fokuserad på vilka modeller de svenska analytikerna använder idag och även om det finns teoretisk täckning bakom besluten. Syfte: Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning olika aktievärderingsmodeller används av svenska finansanalytiker samt hur lämpliga och tillförlitliga de anser att modellerna är vid värdering av aktier. Vi ska även jämföra om användningen och den uppfattade lämpligheten har förändrats sedan tidigare studier. Slutligen vill vi undersöka i vilken utsträckning finansanalytiker påverkas av andra analytikers analyser och prognoser. Metod: Uppsatsen är av kvantitativ karaktär och grundar sig på en enkätundersökning som omfattar 250 finansanalytiker i Sverige. Utifrån ett deduktivt angreppssätt har vi utgått ifrån teorin för att sedan analysera resultatet från enkäten och på så sätt kommit fram till slutsatserna. Slutsatser: Vi har bland annat funnit att kassaflödesvärdering är den mest använda modellen, följt av relativvärdering och P/E-talsvärdering, vid värdering av aktier på den svenska marknaden. Substansvärdering, Gordons modell och betavärdering används, fast i mindre utsträckning. Teknisk analys är den minst använda värderingsmodellen på den svenska marknaden. Kassaflödesvärdering är den värderingsmodell som av finansanalytiker upplevs vara mest lämplig vid aktievärdering. Att finansanalytiker i hög grad använder sig av den modell de även anser är mest lämplig visar på en konsekvens i finansanalytikerns val av aktievärderingsmodell. Vi har även funnit att finansanalytiker som arbetat ett färre antal år i branschen och har mindre erfarenhet tenderar att sätta ett högre värde till andra analytikers analyser och prognoser och att de påverkas mer än de som arbetat längre i branschen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Smaragdis, Christian; Nordin, Maria and Andrén, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktievärdering, aktievärderingsmodeller, finansanalytiker, flockbeteende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347338
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:05:51
@misc{1347338,
 abstract   = {Problemdiskussion:	Finansanalytiker och deras köp- och säljrekommendationer har den senaste tiden varit flitigt omdiskuterade och kritiserade i olika media. Den turbulenta uppgången och den efterföljande kraftiga nedgången har lett till man kan ställa sig frågan hur lämpliga de befintliga modellerna för aktievärdering är. Det har även diskuterats att börspsykologi blivit ett allt viktigare inslag på aktiemarknaden. Kanske är det så att de aktievärderingsmodeller som används idag inte längre är lika tillförlitliga som de har varit tidigare. Problematiken i uppsatsen är fokuserad på vilka modeller de svenska analytikerna använder idag och även om det finns teoretisk täckning bakom besluten. Syfte: Vårt syfte är att undersöka i vilken utsträckning olika aktievärderingsmodeller används av svenska finansanalytiker samt hur lämpliga och tillförlitliga de anser att modellerna är vid värdering av aktier. Vi ska även jämföra om användningen och den uppfattade lämpligheten har förändrats sedan tidigare studier. Slutligen vill vi undersöka i vilken utsträckning finansanalytiker påverkas av andra analytikers analyser och prognoser. Metod:	Uppsatsen är av kvantitativ karaktär och grundar sig på en enkätundersökning som omfattar 250 finansanalytiker i Sverige. Utifrån ett deduktivt angreppssätt har vi utgått ifrån teorin för att sedan analysera resultatet från enkäten och på så sätt kommit fram till slutsatserna. Slutsatser: Vi har bland annat funnit att kassaflödesvärdering är den mest använda modellen, följt av relativvärdering och P/E-talsvärdering, vid värdering av aktier på den svenska marknaden. Substansvärdering, Gordons modell och betavärdering används, fast i mindre utsträckning. Teknisk analys är den minst använda värderingsmodellen på den svenska marknaden. Kassaflödesvärdering är den värderingsmodell som av finansanalytiker upplevs vara mest lämplig vid aktievärdering. Att finansanalytiker i hög grad använder sig av den modell de även anser är mest lämplig visar på en konsekvens i finansanalytikerns val av aktievärderingsmodell. Vi har även funnit att finansanalytiker som arbetat ett färre antal år i branschen och har mindre erfarenhet tenderar att sätta ett högre värde till andra analytikers analyser och prognoser och att de påverkas mer än de som arbetat längre i branschen},
 author    = {Smaragdis, Christian and Nordin, Maria and Andrén, Erik},
 keyword   = {Aktievärdering,aktievärderingsmodeller,finansanalytiker,flockbeteende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktievärderingsmodeller - Användande, lämplighet och tillförlitlighet},
 year     = {2001},
}