Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Everything that is normal is of no interest to us”

Dunör, Anna-Carin and Simmingsköld, Anna (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Klädföretag säljer alla ”samma” produkt till sina konsumenter. Produkten är kläder med ett visst mode. För att kunna bli ett framgångsrikt företag är marknadsföring en viktig del, något som allt fler företag har blivit medvetna om. Med bakgrund av att allt fler företag vill synas på marknaden för att attrahera konsumenterna samt skapa en märkeskännedom hos dem, har vikten av differentierad reklam blivit allt viktigare. En konsekvens utav detta är att budskapen i dagens reklam inte alltid ser ut som den har gjort förr där tyngdpunkten låg på att informera om produkten. Idag används istället andra metoder för att kommunicera med vald målgrupp. Att kommunikationen mellan sändare och mottagare ska vara så effektiv som möjligt har blivit allt... (More)
Klädföretag säljer alla ”samma” produkt till sina konsumenter. Produkten är kläder med ett visst mode. För att kunna bli ett framgångsrikt företag är marknadsföring en viktig del, något som allt fler företag har blivit medvetna om. Med bakgrund av att allt fler företag vill synas på marknaden för att attrahera konsumenterna samt skapa en märkeskännedom hos dem, har vikten av differentierad reklam blivit allt viktigare. En konsekvens utav detta är att budskapen i dagens reklam inte alltid ser ut som den har gjort förr där tyngdpunkten låg på att informera om produkten. Idag används istället andra metoder för att kommunicera med vald målgrupp. Att kommunikationen mellan sändare och mottagare ska vara så effektiv som möjligt har blivit allt viktigare för modeföretag. Modeföretag använder sig utav olika tillvägagångssätt för att attrahera en viss målgrupp av konsumenter. Fenomenet att kommunikationsmetoden skiljer sig åt till så hög grad som den gör mellan företag som säljer kläder har väckt vårt intresse. Vilka faktorer ligger till grund för modeföretagen olika kommunikationsstrategier till konsument? Beror det angreppssätt som företaget använder sig av vid val utav kommunikationsmetod på om det är företagets mode, varumärke eller attityd som ska stå i centrum? Detta är frågor som författarna försöker att besvara under uppsatsens gång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dunör, Anna-Carin and Simmingsköld, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Företag, kommunikation, reklam, livsstil, identitet, self-concept, hermeneutik, semiotik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347355
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:13:33
@misc{1347355,
 abstract   = {{Klädföretag säljer alla ”samma” produkt till sina konsumenter. Produkten är kläder med ett visst mode. För att kunna bli ett framgångsrikt företag är marknadsföring en viktig del, något som allt fler företag har blivit medvetna om. Med bakgrund av att allt fler företag vill synas på marknaden för att attrahera konsumenterna samt skapa en märkeskännedom hos dem, har vikten av differentierad reklam blivit allt viktigare. En konsekvens utav detta är att budskapen i dagens reklam inte alltid ser ut som den har gjort förr där tyngdpunkten låg på att informera om produkten. Idag används istället andra metoder för att kommunicera med vald målgrupp. Att kommunikationen mellan sändare och mottagare ska vara så effektiv som möjligt har blivit allt viktigare för modeföretag. Modeföretag använder sig utav olika tillvägagångssätt för att attrahera en viss målgrupp av konsumenter. Fenomenet att kommunikationsmetoden skiljer sig åt till så hög grad som den gör mellan företag som säljer kläder har väckt vårt intresse. Vilka faktorer ligger till grund för modeföretagen olika kommunikationsstrategier till konsument? Beror det angreppssätt som företaget använder sig av vid val utav kommunikationsmetod på om det är företagets mode, varumärke eller attityd som ska stå i centrum? Detta är frågor som författarna försöker att besvara under uppsatsens gång.}},
 author    = {{Dunör, Anna-Carin and Simmingsköld, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Everything that is normal is of no interest to us”}},
 year     = {{2004}},
}