Advanced

S i ärmen - Test av Richard D

Vajda, Adam; Liedholm, Mathias and Jönsson, Gustav (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Med vår studie ville vi undersöka om teorin hur företag ska hantera hyperkonkurrens var applicerbar och användbar på den svenska virtuella spelmarknaden. Vi ville även se om modifieringar kunde göras för att öka dess användbarhet. Först utförde vi en förstudie som bestod av en marknadsanalys på vår utvalda marknad för att undersöka ifall den karaktäriseras av hyperkonkurrens. Denna låg till grund för vår huvudstudie som är utförd med en deduktiv ansats. Genom hypoteser testade vi om Richard D’Avenis teori, om hur man hanterar och skapar fördelar i hyperkonkurrens, var applicerbar och användbar på företag verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden. Empiriska undersökningen genomfördes främst med semistrukturerade intervjuer, men
även... (More)
Med vår studie ville vi undersöka om teorin hur företag ska hantera hyperkonkurrens var applicerbar och användbar på den svenska virtuella spelmarknaden. Vi ville även se om modifieringar kunde göras för att öka dess användbarhet. Först utförde vi en förstudie som bestod av en marknadsanalys på vår utvalda marknad för att undersöka ifall den karaktäriseras av hyperkonkurrens. Denna låg till grund för vår huvudstudie som är utförd med en deduktiv ansats. Genom hypoteser testade vi om Richard D’Avenis teori, om hur man hanterar och skapar fördelar i hyperkonkurrens, var applicerbar och användbar på företag verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden. Empiriska undersökningen genomfördes främst med semistrukturerade intervjuer, men
även med sekundärdata som komplement. Den svenska virtuella spelmarknaden kännetecknas av hyperkonkurrens. Richard D’Avenis teori var inte användbar fullt ut på denna marknad, vilket skapade utrymme för modifiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vajda, Adam; Liedholm, Mathias and Jönsson, Gustav
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hyperkonkurrens, Richard D’Aveni, Svensk virtuell spelmarknad, Sju Nya S modellen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347361
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:05:31
@misc{1347361,
 abstract   = {Med vår studie ville vi undersöka om teorin hur företag ska hantera hyperkonkurrens var applicerbar och användbar på den svenska virtuella spelmarknaden. Vi ville även se om modifieringar kunde göras för att öka dess användbarhet. Först utförde vi en förstudie som bestod av en marknadsanalys på vår utvalda marknad för att undersöka ifall den karaktäriseras av hyperkonkurrens. Denna låg till grund för vår huvudstudie som är utförd med en deduktiv ansats. Genom hypoteser testade vi om Richard D’Avenis teori, om hur man hanterar och skapar fördelar i hyperkonkurrens, var applicerbar och användbar på företag verksamma på den svenska virtuella spelmarknaden. Empiriska undersökningen genomfördes främst med semistrukturerade intervjuer, men
även med sekundärdata som komplement. Den svenska virtuella spelmarknaden kännetecknas av hyperkonkurrens. Richard D’Avenis teori var inte användbar fullt ut på denna marknad, vilket skapade utrymme för modifiering.},
 author    = {Vajda, Adam and Liedholm, Mathias and Jönsson, Gustav},
 keyword   = {Hyperkonkurrens,Richard D’Aveni,Svensk virtuell spelmarknad,Sju Nya S modellen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {S i ärmen - Test av Richard D},
 year     = {2008},
}