Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kulturers uttryck och utveckling – en studie om NTBF:s på Ideon.

Johansson, Karolina ; Whitefield, Elisabeth and Winsell, Martina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar organisationskulturer i olika typer av företag (NTBF) på
Ideon. Genom att tillämpa kvalitativ metod har vi undersökt hur kulturen kommer till
uttryck, samt vad miljön i forskningsparken har för betydelse. Vidare har vi även
undersökt hur utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa företag idag. Vi vill med detta öka förståelsen gällande kulturer i de företag vi undersökt och relatera dessa företag till varandra för att på så vis kunna redogöra för skillnader och likheter mellan företagen. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på sex företag lokaliserade på Ideon. Studien har genomförts med en abduktiv metod. Det empiriska materialet insamlades genom arkivmaterial, intervjuer samt observationer. Våra slutsatser är... (More)
Denna uppsats behandlar organisationskulturer i olika typer av företag (NTBF) på
Ideon. Genom att tillämpa kvalitativ metod har vi undersökt hur kulturen kommer till
uttryck, samt vad miljön i forskningsparken har för betydelse. Vidare har vi även
undersökt hur utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa företag idag. Vi vill med detta öka förståelsen gällande kulturer i de företag vi undersökt och relatera dessa företag till varandra för att på så vis kunna redogöra för skillnader och likheter mellan företagen. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på sex företag lokaliserade på Ideon. Studien har genomförts med en abduktiv metod. Det empiriska materialet insamlades genom arkivmaterial, intervjuer samt observationer. Våra slutsatser är bland annat att hur företagen startades och utvecklades har stor påverkan på företagens kultur. Grundarens bakgrund och intentioner med företaget är något som tydligt överförs till företagen. Fokus på marknad respektive forskning grundläggs redan från starten och detta fokus är den främsta orsaken till kulturella skillnader mellan dessa företag, som i övrigt är ganska lika. Externt kapital kan bidra till ett större kundfokus och marknadsanpassning för företagen. Den viktigaste resursen för företagen är dock personalen och dess kompetens. Lokaliseringen på Ideon innebär att företagen får en förbättrad image. Likaså har Ideon en kulturell påverkan som dels uppmuntrar forskarna till företagande genom hjälp till etablering i parken och dels mot att ett forskningsfokus upprätthålls. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Karolina ; Whitefield, Elisabeth and Winsell, Martina
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
NTBF, kultur, Ideon, forskningspark, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347383
date added to LUP
2003-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:45
@misc{1347383,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar organisationskulturer i olika typer av företag (NTBF) på
Ideon. Genom att tillämpa kvalitativ metod har vi undersökt hur kulturen kommer till
uttryck, samt vad miljön i forskningsparken har för betydelse. Vidare har vi även
undersökt hur utvecklingsfasen påverkar kulturen i dessa företag idag. Vi vill med detta öka förståelsen gällande kulturer i de företag vi undersökt och relatera dessa företag till varandra för att på så vis kunna redogöra för skillnader och likheter mellan företagen. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på sex företag lokaliserade på Ideon. Studien har genomförts med en abduktiv metod. Det empiriska materialet insamlades genom arkivmaterial, intervjuer samt observationer. Våra slutsatser är bland annat att hur företagen startades och utvecklades har stor påverkan på företagens kultur. Grundarens bakgrund och intentioner med företaget är något som tydligt överförs till företagen. Fokus på marknad respektive forskning grundläggs redan från starten och detta fokus är den främsta orsaken till kulturella skillnader mellan dessa företag, som i övrigt är ganska lika. Externt kapital kan bidra till ett större kundfokus och marknadsanpassning för företagen. Den viktigaste resursen för företagen är dock personalen och dess kompetens. Lokaliseringen på Ideon innebär att företagen får en förbättrad image. Likaså har Ideon en kulturell påverkan som dels uppmuntrar forskarna till företagande genom hjälp till etablering i parken och dels mot att ett forskningsfokus upprätthålls.},
 author    = {Johansson, Karolina and Whitefield, Elisabeth and Winsell, Martina},
 keyword   = {NTBF,kultur,Ideon,forskningspark,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kulturers uttryck och utveckling – en studie om NTBF:s på Ideon.},
 year     = {2003},
}