Advanced

Redovisningskonsulter - hur påverkas de av regelförenklingar inom redovisning och revision?

Kiö, Viveca; Nilhäll, Madeleine and Estevens Pereira, Petra (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att behandla det pågående förenklingsarbetet inom redovisning och revision för att undersöka hur detta påverkar redovisningskonsulter på den svenska marknaden. Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och tar sin form i en liten N-studie. Insamling av data har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tio respondenter i Sverige och Danmark. Vidare har vi i arbetet använt en abduktiv ansats för att nå våra slutsatser. Litteraturgenomgång: Hur den danska och den svenska redovisnings- och revisionsmarknaderna fungerar samt hur förenklingsarbetet har gått till, alternativt föreslås gå till, är utgångspunkten för uppsatsen. Empiri: Intervjuer har genomförts med fyra danska revisorer, en svensk revisor,... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att behandla det pågående förenklingsarbetet inom redovisning och revision för att undersöka hur detta påverkar redovisningskonsulter på den svenska marknaden. Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och tar sin form i en liten N-studie. Insamling av data har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tio respondenter i Sverige och Danmark. Vidare har vi i arbetet använt en abduktiv ansats för att nå våra slutsatser. Litteraturgenomgång: Hur den danska och den svenska redovisnings- och revisionsmarknaderna fungerar samt hur förenklingsarbetet har gått till, alternativt föreslås gå till, är utgångspunkten för uppsatsen. Empiri: Intervjuer har genomförts med fyra danska revisorer, en svensk revisor, två svenska redovisningskonsulter och representanter för FAR SRS, SRF och EogS. Resultat: Regelförenklingarna, exklusive revisionspliktens avskaffande, har inte påverkat/kommer inte att påverka marknaden i vare sig Danmark eller Sverige. Skillnader mellan länderna, till exempel vad gäller lagstiftning om revisorns oberoende, anser vi kommer att leda till att fler avsäger sig revision i Sverige än i Danmark. Revisorerna börjar då arbeta med konsultation, vilket ger ökad konkurrens för redovisningskonsulter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kiö, Viveca; Nilhäll, Madeleine and Estevens Pereira, Petra
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Regelförenkling, redovisningskonsultation, revision, revisorns oberoende, små företag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347395
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:42
@misc{1347395,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att behandla det pågående förenklingsarbetet inom redovisning och revision för att undersöka hur detta påverkar redovisningskonsulter på den svenska marknaden. Metod: Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och tar sin form i en liten N-studie. Insamling av data har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tio respondenter i Sverige och Danmark. Vidare har vi i arbetet använt en abduktiv ansats för att nå våra slutsatser. Litteraturgenomgång: Hur den danska och den svenska redovisnings- och revisionsmarknaderna fungerar samt hur förenklingsarbetet har gått till, alternativt föreslås gå till, är utgångspunkten för uppsatsen. Empiri: Intervjuer har genomförts med fyra danska revisorer, en svensk revisor, två svenska redovisningskonsulter och representanter för FAR SRS, SRF och EogS. Resultat: Regelförenklingarna, exklusive revisionspliktens avskaffande, har inte påverkat/kommer inte att påverka marknaden i vare sig Danmark eller Sverige. Skillnader mellan länderna, till exempel vad gäller lagstiftning om revisorns oberoende, anser vi kommer att leda till att fler avsäger sig revision i Sverige än i Danmark. Revisorerna börjar då arbeta med konsultation, vilket ger ökad konkurrens för redovisningskonsulter.},
 author    = {Kiö, Viveca and Nilhäll, Madeleine and Estevens Pereira, Petra},
 keyword   = {Regelförenkling,redovisningskonsultation,revision,revisorns oberoende,små företag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisningskonsulter - hur påverkas de av regelförenklingar inom redovisning och revision?},
 year     = {2009},
}