Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivations- och belöningssystem i företag under stark tillväxt

Nilsson, Kim ; Lundquist, Sofia and Bramhed, Tobias (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga hur belöningssystem utvecklas i företag under stark tillväxt. För att uppnå vårt huvudsyfte har vi identifierat följande delsyften: Hur såg belöningssystemen ut i Framfab och Telelogic under deras tillväxtår? Vad var syftet med belöningssystemens utformning? Vilken effekt hade de på företagen? Kan belöningssystemen på något sätt ha medverkat till företagens plötsliga nedgång?
Vi har valt att undersöka vårt syfte genom att göra en kvalitativ studie på två fallföretag. Denna studie genomförde vi genom djupintervjuer med olika personer med anknytning till företagen. Slutsatser Framfab och Telelogic gjorde misstaget att tro att det fanns ett enkelt samband mellan belöning, motivation och prestation.... (More)
Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga hur belöningssystem utvecklas i företag under stark tillväxt. För att uppnå vårt huvudsyfte har vi identifierat följande delsyften: Hur såg belöningssystemen ut i Framfab och Telelogic under deras tillväxtår? Vad var syftet med belöningssystemens utformning? Vilken effekt hade de på företagen? Kan belöningssystemen på något sätt ha medverkat till företagens plötsliga nedgång?
Vi har valt att undersöka vårt syfte genom att göra en kvalitativ studie på två fallföretag. Denna studie genomförde vi genom djupintervjuer med olika personer med anknytning till företagen. Slutsatser Framfab och Telelogic gjorde misstaget att tro att det fanns ett enkelt samband mellan belöning, motivation och prestation. Sambandet visade sig vara mer komplext eftersom belöning nödvändigtvis inte ger motivation. För att belöning ska ge motivation krävs det att belöningen är av rätt karaktär, alltså anpassad på ett sådant sätt att den tilltalar respektive individ. Belöningssystemet hos Framfab och Telelogic förändrades i takt med att tillväxten ökade, de genomgick fyra faser. Belöningssystemen i Framfab och Telelogic utvecklades från att vara baserade på ickefinansiella ersättningar till finansiella. I företag under stark tillväxt blir motivationsstrategier ofta bristande eftersom motivationen från början är hög på grund av den positiva utvecklingen. Detta medför att ledningen inte utvecklade genomtänkta belöningsstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Kim ; Lundquist, Sofia and Bramhed, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Belöningssystem, Strategi, Motivation, Framfab, Telelogic, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347412
date added to LUP
2004-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:55
@misc{1347412,
 abstract   = {{Huvudsyftet med uppsatsen är att kartlägga hur belöningssystem utvecklas i företag under stark tillväxt. För att uppnå vårt huvudsyfte har vi identifierat följande delsyften: Hur såg belöningssystemen ut i Framfab och Telelogic under deras tillväxtår? Vad var syftet med belöningssystemens utformning? Vilken effekt hade de på företagen? Kan belöningssystemen på något sätt ha medverkat till företagens plötsliga nedgång?
Vi har valt att undersöka vårt syfte genom att göra en kvalitativ studie på två fallföretag. Denna studie genomförde vi genom djupintervjuer med olika personer med anknytning till företagen. Slutsatser Framfab och Telelogic gjorde misstaget att tro att det fanns ett enkelt samband mellan belöning, motivation och prestation. Sambandet visade sig vara mer komplext eftersom belöning nödvändigtvis inte ger motivation. För att belöning ska ge motivation krävs det att belöningen är av rätt karaktär, alltså anpassad på ett sådant sätt att den tilltalar respektive individ. Belöningssystemet hos Framfab och Telelogic förändrades i takt med att tillväxten ökade, de genomgick fyra faser. Belöningssystemen i Framfab och Telelogic utvecklades från att vara baserade på ickefinansiella ersättningar till finansiella. I företag under stark tillväxt blir motivationsstrategier ofta bristande eftersom motivationen från början är hög på grund av den positiva utvecklingen. Detta medför att ledningen inte utvecklade genomtänkta belöningsstrategier.}},
 author    = {{Nilsson, Kim and Lundquist, Sofia and Bramhed, Tobias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Motivations- och belöningssystem i företag under stark tillväxt}},
 year     = {{2004}},
}