Advanced

SKYREVs betydelse för den Kommunala Revisionen

Nyström, Camilla and Lundberg, Lina (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att redogöra för målsättningen med SKYREV, redogöra för ett antal certifierade och icke certifierade revisorers erfarenheter av certifieringen och diskutera vad certifieringen har för möjliga betydelser för den framtida kommunala revisionen. Detta görs genom att primärdata samlas in genom personliga intervjuer med sex respondenter. Respondenterna består av en certifierad kommunal revisor och en icke certifierad kommunal revisor i varje utvald kommun.
Teorierna som används i arbetet är agentteorin och intellektuellt kapital.
Empirin utgörs av respondenternas uttalande om SKYREV och den kommunala revisionen och som presenteras kommunvis. Resultatet är att SKYREV genom sin certifiering har utvecklat en professionalism och gett en... (More)
Syftet är att redogöra för målsättningen med SKYREV, redogöra för ett antal certifierade och icke certifierade revisorers erfarenheter av certifieringen och diskutera vad certifieringen har för möjliga betydelser för den framtida kommunala revisionen. Detta görs genom att primärdata samlas in genom personliga intervjuer med sex respondenter. Respondenterna består av en certifierad kommunal revisor och en icke certifierad kommunal revisor i varje utvald kommun.
Teorierna som används i arbetet är agentteorin och intellektuellt kapital.
Empirin utgörs av respondenternas uttalande om SKYREV och den kommunala revisionen och som presenteras kommunvis. Resultatet är att SKYREV genom sin certifiering har utvecklat en professionalism och gett en kvalitetsstämpel på den kommunala revisionen som därmed höjt revisorernas kompetens. Det har skapats en identítet genom SKYREV som sätter prägel på den kommunala revisionen och på de kommunala revisorerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Camilla and Lundberg, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kommunal Verksamhet, Kommunal revision, SKYREV, kvalitetsstämpel, professionalism, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347424
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:55:33
@misc{1347424,
 abstract   = {Syftet är att redogöra för målsättningen med SKYREV, redogöra för ett antal certifierade och icke certifierade revisorers erfarenheter av certifieringen och diskutera vad certifieringen har för möjliga betydelser för den framtida kommunala revisionen. Detta görs genom att primärdata samlas in genom personliga intervjuer med sex respondenter. Respondenterna består av en certifierad kommunal revisor och en icke certifierad kommunal revisor i varje utvald kommun.
Teorierna som används i arbetet är agentteorin och intellektuellt kapital.
Empirin utgörs av respondenternas uttalande om SKYREV och den kommunala revisionen och som presenteras kommunvis. Resultatet är att SKYREV genom sin certifiering har utvecklat en professionalism och gett en kvalitetsstämpel på den kommunala revisionen som därmed höjt revisorernas kompetens. Det har skapats en identítet genom SKYREV som sätter prägel på den kommunala revisionen och på de kommunala revisorerna.},
 author    = {Nyström, Camilla and Lundberg, Lina},
 keyword   = {Kommunal Verksamhet,Kommunal revision,SKYREV,kvalitetsstämpel,professionalism,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SKYREVs betydelse för den Kommunala Revisionen},
 year     = {2008},
}