Advanced

Orealiserade vinster. Behöver utdelning förhindras?

Cronsjö, Lena and Ström, Jenny (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar de orealiserade vinster som i vissa fall kan redovisas på grund av att redovisningsreglerna möjliggör eller kräver att tillgångar ska värderas till verkligt värde. Innehållet i uppsatsen inriktas på hur dessa vinster ska förhindras att ingå i ett underlag för utdelning. Uppsatsens syfte är att undersöka om en bunden fond för verkligt värde är lämplig att införa i Sverige för att förhindra utdelning av orealiserade vinster. Avsikten är att testa fondens effektivitet, konsekvenser och om det finns ett behov för att införa en särskild reglering eller om den gällande Aktiebolagslagen är tillräcklig. För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi tillämpat en juridisk metod, vilket för våran del innebär att vi sorterat... (More)
Uppsatsen behandlar de orealiserade vinster som i vissa fall kan redovisas på grund av att redovisningsreglerna möjliggör eller kräver att tillgångar ska värderas till verkligt värde. Innehållet i uppsatsen inriktas på hur dessa vinster ska förhindras att ingå i ett underlag för utdelning. Uppsatsens syfte är att undersöka om en bunden fond för verkligt värde är lämplig att införa i Sverige för att förhindra utdelning av orealiserade vinster. Avsikten är att testa fondens effektivitet, konsekvenser och om det finns ett behov för att införa en särskild reglering eller om den gällande Aktiebolagslagen är tillräcklig. För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi tillämpat en juridisk metod, vilket för våran del innebär att vi sorterat och analyserat relevanta rättskäller inom både svenska och norska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen. Undersökningarna vi har gjort är av rättsdogmatisk karaktär. De slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen är att en bunden fond för verkligt värde inte bör införas, trots sin effektivitet, då den medför negativa konsekvenser. Dessutom har vi dragit slutsatsen att Sverige inte behöver införa någon särskild reglering för att förhindra utdelningar av orealiserade vinster eftersom Aktiebolagslagen ger ett tillräckligt borgenärsskydd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronsjö, Lena and Ström, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Orealiserade vinster, utdelning, verkligt värde, borgenärsskydd, bundna fonder, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347460
date added to LUP
2006-06-09
date last changed
2012-04-02 16:03:10
@misc{1347460,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar de orealiserade vinster som i vissa fall kan redovisas på grund av att redovisningsreglerna möjliggör eller kräver att tillgångar ska värderas till verkligt värde. Innehållet i uppsatsen inriktas på hur dessa vinster ska förhindras att ingå i ett underlag för utdelning. Uppsatsens syfte är att undersöka om en bunden fond för verkligt värde är lämplig att införa i Sverige för att förhindra utdelning av orealiserade vinster. Avsikten är att testa fondens effektivitet, konsekvenser och om det finns ett behov för att införa en särskild reglering eller om den gällande Aktiebolagslagen är tillräcklig. För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi tillämpat en juridisk metod, vilket för våran del innebär att vi sorterat och analyserat relevanta rättskäller inom både svenska och norska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen. Undersökningarna vi har gjort är av rättsdogmatisk karaktär. De slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen är att en bunden fond för verkligt värde inte bör införas, trots sin effektivitet, då den medför negativa konsekvenser. Dessutom har vi dragit slutsatsen att Sverige inte behöver införa någon särskild reglering för att förhindra utdelningar av orealiserade vinster eftersom Aktiebolagslagen ger ett tillräckligt borgenärsskydd.},
 author    = {Cronsjö, Lena and Ström, Jenny},
 keyword   = {Orealiserade vinster,utdelning,verkligt värde,borgenärsskydd,bundna fonder,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Orealiserade vinster. Behöver utdelning förhindras?},
 year     = {2006},
}