Advanced

Aktieavkastning vid Ex-dagen: En event studie av ordinarie respektive extra utdelning

Lahooninezhad, Shirin and Lindberg, Björn (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Under perioder då ett företag ökar sitt likvida kapital ovanligt fort, tenderar dessa ofta att använda sig utav extra utdelningar. Detta som ett komplement till ordinarie utdelning med huvudsyfte att bevara nuvarande utdelningspolitik. Dessa kapitaltillskott vilka även benämns som special samt bonusutdelning, har dock effekten av att kunna påverka både värdering och avkastning. Men vilka är egentligen dessa effekter som skapas? Samt borde de i sådana fall inte vara liknande de från en ordinarie utdelning? Syftet med den här studien var att analysera vilka reaktioner som extra utdelningar skapar på aktiemarknaden, i relation till ordinarie utdelningar. Klassiska teorier och nutida analysresultat behandlas och diskuteras. Detta med syfte att... (More)
Under perioder då ett företag ökar sitt likvida kapital ovanligt fort, tenderar dessa ofta att använda sig utav extra utdelningar. Detta som ett komplement till ordinarie utdelning med huvudsyfte att bevara nuvarande utdelningspolitik. Dessa kapitaltillskott vilka även benämns som special samt bonusutdelning, har dock effekten av att kunna påverka både värdering och avkastning. Men vilka är egentligen dessa effekter som skapas? Samt borde de i sådana fall inte vara liknande de från en ordinarie utdelning? Syftet med den här studien var att analysera vilka reaktioner som extra utdelningar skapar på aktiemarknaden, i relation till ordinarie utdelningar. Klassiska teorier och nutida analysresultat behandlas och diskuteras. Detta med syfte att tydliggöra vikten av utdelningar och vilka omgivande faktorer som är utav betydelse. Studien grundas på en kvantitativ metod bestående av sekundärdata som analysunderlag. Vidare tillämpas eventstudie med inriktning på bolagsutdelningar på Stockholmsbörsen under åren 2003-2007. Tidsperioden som valts för respektive bolags händelsefönster är maximalt 10 dagar före Ex-dagen till 10 dagar efter. Även kortare perioder har analyserats för respektive bolags händelsefönster. I analysen fick vi stöd för vår nollhypotes vid tre tillfällen av fem i vardera gruppen. Detta innebär att det inte fanns någon signifikant överavkastning för tre händelsefönster samt att det fanns en signifikant överavkastning för två händelsefönster. Vidare hittade vi inget stöd för att en skillnad skulle finnas gällande avkastning, mellan grupperna vid ordinarie respektive extra utdelning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lahooninezhad, Shirin and Lindberg, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utdelning, extra utdelning, eventstudie, Ex-dagen, avkastning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347471
date added to LUP
2008-01-15
date last changed
2012-04-02 16:55:49
@misc{1347471,
 abstract   = {Under perioder då ett företag ökar sitt likvida kapital ovanligt fort, tenderar dessa ofta att använda sig utav extra utdelningar. Detta som ett komplement till ordinarie utdelning med huvudsyfte att bevara nuvarande utdelningspolitik. Dessa kapitaltillskott vilka även benämns som special samt bonusutdelning, har dock effekten av att kunna påverka både värdering och avkastning. Men vilka är egentligen dessa effekter som skapas? Samt borde de i sådana fall inte vara liknande de från en ordinarie utdelning? Syftet med den här studien var att analysera vilka reaktioner som extra utdelningar skapar på aktiemarknaden, i relation till ordinarie utdelningar. Klassiska teorier och nutida analysresultat behandlas och diskuteras. Detta med syfte att tydliggöra vikten av utdelningar och vilka omgivande faktorer som är utav betydelse. Studien grundas på en kvantitativ metod bestående av sekundärdata som analysunderlag. Vidare tillämpas eventstudie med inriktning på bolagsutdelningar på Stockholmsbörsen under åren 2003-2007. Tidsperioden som valts för respektive bolags händelsefönster är maximalt 10 dagar före Ex-dagen till 10 dagar efter. Även kortare perioder har analyserats för respektive bolags händelsefönster. I analysen fick vi stöd för vår nollhypotes vid tre tillfällen av fem i vardera gruppen. Detta innebär att det inte fanns någon signifikant överavkastning för tre händelsefönster samt att det fanns en signifikant överavkastning för två händelsefönster. Vidare hittade vi inget stöd för att en skillnad skulle finnas gällande avkastning, mellan grupperna vid ordinarie respektive extra utdelning.},
 author    = {Lahooninezhad, Shirin and Lindberg, Björn},
 keyword   = {Utdelning,extra utdelning,eventstudie,Ex-dagen,avkastning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktieavkastning vid Ex-dagen: En event studie av ordinarie respektive extra utdelning},
 year     = {2008},
}