Advanced

Informationsgap? En undersökning om hur företag kommunicerar med analytiker.

Folkesson, David and Kusecek, Daniel (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett informationsgap mellan företag och analytiker gällande företagets informationsflöde. Vi ämnar även skapa en bild av hur tre svenska företag kommunicerar med analytiker som följer något av bolagen och utifrån detta lämna förslag på hur företag kan förbättra sitt informationsutlämnande gentemot analytiker. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som bygger på en deduktiv ansats med induktiva inslag. Vår litteraturgenomgång behandlar IR-arbetets funktion, företagens informations-utgivning, samt finansanalytiker och deras arbete. Vi redogör även för den reglering som sätter ramarna för företagens informationsutlämnande. Undersökningens empiri grundas på tre personliga intervjuer... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett informationsgap mellan företag och analytiker gällande företagets informationsflöde. Vi ämnar även skapa en bild av hur tre svenska företag kommunicerar med analytiker som följer något av bolagen och utifrån detta lämna förslag på hur företag kan förbättra sitt informationsutlämnande gentemot analytiker. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som bygger på en deduktiv ansats med induktiva inslag. Vår litteraturgenomgång behandlar IR-arbetets funktion, företagens informations-utgivning, samt finansanalytiker och deras arbete. Vi redogör även för den reglering som sätter ramarna för företagens informationsutlämnande. Undersökningens empiri grundas på tre personliga intervjuer med IR-ansvariga på börsnoterade företag samt sju telefonintervjuer med analytiker som följer företagen i fråga. Vår studie visar att det informationsgap som littera-turen talar om inte utgör något större problem. Detta beror främst på det arbete som företagen utför för att tillfredsställa analytikernas informationsbehov. Genom att aktivt arbeta för att utveckla sin informations-utlämning har företagen starkt bidragit till ett min-skande av gapet. Den andra anledningen är att analytikerkåren är en heterogen grupp som har olika informationsbehov. Det gap som ändå existerar kan minimeras genom en ökad förståelse mellan analytiker och företagen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Folkesson, David and Kusecek, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
informationsutlämnande, finansanalytiker, finansiell rapportering, informationsgap, Investor Relations, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347476
date added to LUP
2006-06-09
date last changed
2012-04-02 16:03:47
@misc{1347476,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger ett informationsgap mellan företag och analytiker gällande företagets informationsflöde. Vi ämnar även skapa en bild av hur tre svenska företag kommunicerar med analytiker som följer något av bolagen och utifrån detta lämna förslag på hur företag kan förbättra sitt informationsutlämnande gentemot analytiker. Vi har gjort en kvalitativ undersökning som bygger på en deduktiv ansats med induktiva inslag. Vår litteraturgenomgång behandlar IR-arbetets funktion, företagens informations-utgivning, samt finansanalytiker och deras arbete. Vi redogör även för den reglering som sätter ramarna för företagens informationsutlämnande. Undersökningens empiri grundas på tre personliga intervjuer med IR-ansvariga på börsnoterade företag samt sju telefonintervjuer med analytiker som följer företagen i fråga. Vår studie visar att det informationsgap som littera-turen talar om inte utgör något större problem. Detta beror främst på det arbete som företagen utför för att tillfredsställa analytikernas informationsbehov. Genom att aktivt arbeta för att utveckla sin informations-utlämning har företagen starkt bidragit till ett min-skande av gapet. Den andra anledningen är att analytikerkåren är en heterogen grupp som har olika informationsbehov. Det gap som ändå existerar kan minimeras genom en ökad förståelse mellan analytiker och företagen.},
 author    = {Folkesson, David and Kusecek, Daniel},
 keyword   = {informationsutlämnande,finansanalytiker,finansiell rapportering,informationsgap,Investor Relations,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationsgap? En undersökning om hur företag kommunicerar med analytiker.},
 year     = {2006},
}