Advanced

Konceptet EVA som grund för belöning - "Making managers into owners"?

Gudmundsson, Camilla; Lundberg, Caroline; Nyrell, Carolin and Mårtensson, Petra (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera EVA som lämpligt prestationsmått till grund för belöning samt bedöma EVA:s utsikter i svenska företag. Avsikten är att sammanföra skriven teori om EVA med utgångspunkt från upphovsmännens ansats. Uppsatsen är till stor del en litteraturstudie som utgår från teorin kring EVA och därför har skriven litteratur, dels från upphovsmakarna och dels från andra författare inom ämnet, granskats. För att täcka in ett svenskt perspektiv har semistrukturerade intervjuer företagits med personer insatta i ämnet. För att skapa förståelse för EVA behandlas först agentteorin och därefter teorin om EVA och belöningar. Tidigare forskning har använts vid granskning av EVA. Dessutom har intervjuer... (More)
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera EVA som lämpligt prestationsmått till grund för belöning samt bedöma EVA:s utsikter i svenska företag. Avsikten är att sammanföra skriven teori om EVA med utgångspunkt från upphovsmännens ansats. Uppsatsen är till stor del en litteraturstudie som utgår från teorin kring EVA och därför har skriven litteratur, dels från upphovsmakarna och dels från andra författare inom ämnet, granskats. För att täcka in ett svenskt perspektiv har semistrukturerade intervjuer företagits med personer insatta i ämnet. För att skapa förståelse för EVA behandlas först agentteorin och därefter teorin om EVA och belöningar. Tidigare forskning har använts vid granskning av EVA. Dessutom har intervjuer genomförts för att få en djupare inblick i det svenska perspektivet. Slutligen framkommer det att EVA varken är ett bättre eller sämre mått än andra finansiella prestationsmått. Allt beror på omständigheterna kring måttet och begränsningarna måste inses. I Sverige har EVA en osäker framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gudmundsson, Camilla; Lundberg, Caroline; Nyrell, Carolin and Mårtensson, Petra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ekonomistyrning, Economic Value Added, prestationsersättningar, Sverige, bonusbank, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347493
date added to LUP
2007-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:33:48
@misc{1347493,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera EVA som lämpligt prestationsmått till grund för belöning samt bedöma EVA:s utsikter i svenska företag. Avsikten är att sammanföra skriven teori om EVA med utgångspunkt från upphovsmännens ansats. Uppsatsen är till stor del en litteraturstudie som utgår från teorin kring EVA och därför har skriven litteratur, dels från upphovsmakarna och dels från andra författare inom ämnet, granskats. För att täcka in ett svenskt perspektiv har semistrukturerade intervjuer företagits med personer insatta i ämnet. För att skapa förståelse för EVA behandlas först agentteorin och därefter teorin om EVA och belöningar. Tidigare forskning har använts vid granskning av EVA. Dessutom har intervjuer genomförts för att få en djupare inblick i det svenska perspektivet. Slutligen framkommer det att EVA varken är ett bättre eller sämre mått än andra finansiella prestationsmått. Allt beror på omständigheterna kring måttet och begränsningarna måste inses. I Sverige har EVA en osäker framtid.},
 author    = {Gudmundsson, Camilla and Lundberg, Caroline and Nyrell, Carolin and Mårtensson, Petra},
 keyword   = {Ekonomistyrning,Economic Value Added,prestationsersättningar,Sverige,bonusbank,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konceptet EVA som grund för belöning - "Making managers into owners"?},
 year     = {2007},
}