Advanced

Marknadens reaktion på bolagskoden - Wall street walk eller Wall street talk?

Hultgren, Per and Arvidsson, Björn (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk?
Framläggande: 31 maj 2006
Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p
Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren
Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green
Nyckelord: Corporate governance,
Aktieägare,
Internkontroll,
Svensk kod för bolagsstyrning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden på ett tillfredsställande sätt.
Metod: Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer per telefon.
Teoretiska perspektiv: Corporate governance med fokus på agentteorin och shareholder activism, Slutsatser: Marknaden fäster... (More)
Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk?
Framläggande: 31 maj 2006
Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p
Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren
Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green
Nyckelord: Corporate governance,
Aktieägare,
Internkontroll,
Svensk kod för bolagsstyrning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden på ett tillfredsställande sätt.
Metod: Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer per telefon.
Teoretiska perspektiv: Corporate governance med fokus på agentteorin och shareholder activism, Slutsatser: Marknaden fäster endast mindre vikt vid koden, bortsett från att man ser den som en kvalitetsstämpel. Man vill alltså enbart ha reda på om koden följs eller inte samt om förklaringen till eventuell avvikelse är godtagbar. Eventuella konsekvenser av att inte lämna en godtagbar förklaring är betingat av storleken på ägaren. Mindre ägare reagerar med att sälja av aktierna, s k ”Wall street walk”, samtidigt som större ägare i första hand väljer att föra en dialog med företaget i fråga, vilket vi väljer att benämna ”Wall street talk”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultgren, Per and Arvidsson, Björn
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate governance, Aktieägare, Internkontroll, Svensk kod för bolagsstyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347508
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:09:36
@misc{1347508,
 abstract   = {Titel: Marknadens reaktion på bolagskoden – Wall street walk eller Wall street talk?
Framläggande: 31 maj 2006
Ämne: Kandidatuppsats, Redovisning 10 p
Författare: Björn Arvidsson & Per Hultgren
Handledare: Carl-Michael Unger & Erling Green
Nyckelord: Corporate governance,
Aktieägare,
Internkontroll,
Svensk kod för bolagsstyrning
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken vikt marknaden fäster vid Svensk kod för bolagsstyrning och hur den eventuellt reagerar gentemot bolag, som man inte anser följer koden på ett tillfredsställande sätt.
Metod: Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer per telefon.
Teoretiska perspektiv: Corporate governance med fokus på agentteorin och shareholder activism, Slutsatser: Marknaden fäster endast mindre vikt vid koden, bortsett från att man ser den som en kvalitetsstämpel. Man vill alltså enbart ha reda på om koden följs eller inte samt om förklaringen till eventuell avvikelse är godtagbar. Eventuella konsekvenser av att inte lämna en godtagbar förklaring är betingat av storleken på ägaren. Mindre ägare reagerar med att sälja av aktierna, s k ”Wall street walk”, samtidigt som större ägare i första hand väljer att föra en dialog med företaget i fråga, vilket vi väljer att benämna ”Wall street talk”.},
 author    = {Hultgren, Per and Arvidsson, Björn},
 keyword   = {Corporate governance,Aktieägare,Internkontroll,Svensk kod för bolagsstyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadens reaktion på bolagskoden - Wall street walk eller Wall street talk?},
 year     = {2006},
}