Advanced

Komponentavskrivningar enligt IAS 16 – En detaljregel som försvinner i harmoniseringsarbetet?

Nordstrand, Emma; Nissen, Ursula and Karlsson, Stefan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen är att konkretisera och analysera vad förändringen i form av komponentavskrivningar som huvudregel innebär och hur den kan komma att påverka företagen.
För att uppfylla syftet har vi valt att genomföra intervjuer med redovisningsspecialister, auktoriserade revisorer samt redovisningspraktiker på företag. Vi har kompletterat dessa intervjuer med frågeformulär skickade till redovisningsexpertis och genomfört en dokumentstudie av årsredovisningar. För att belysa effekterna av vår problemställning har ett ett räkneexempel genomförts.Den litteratur som använts tar upp begreppen tillgångar och dess värdering, harmoniseringen och dess utveckling samt komponentavskrivningar. Intervjuer har genomförts med personer från... (More)
Vårt syfte med uppsatsen är att konkretisera och analysera vad förändringen i form av komponentavskrivningar som huvudregel innebär och hur den kan komma att påverka företagen.
För att uppfylla syftet har vi valt att genomföra intervjuer med redovisningsspecialister, auktoriserade revisorer samt redovisningspraktiker på företag. Vi har kompletterat dessa intervjuer med frågeformulär skickade till redovisningsexpertis och genomfört en dokumentstudie av årsredovisningar. För att belysa effekterna av vår problemställning har ett ett räkneexempel genomförts.Den litteratur som använts tar upp begreppen tillgångar och dess värdering, harmoniseringen och dess utveckling samt komponentavskrivningar. Intervjuer har genomförts med personer från Deloitte, Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Metso AB och Sydkraft AB. Vi har också studerat årsredovisningar från SAS och Malmö Aviation AB.
Studien visar att den teoretiska delen av redovisningsprofessionen har grundinställningen att övergången till komponentavskrivningar som huvudregel inte borde vara något problem. Praktikerna däremot har en mer pragmatisk inställning och anser att om en övergång kommer att ske så sker den successivt över de kommande åren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordstrand, Emma; Nissen, Ursula and Karlsson, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
God redovisningssed, Harmonisering, IAS 16, Materiella anläggningstillgångar, Komponentavskrivningar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347538
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:03:21
@misc{1347538,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen är att konkretisera och analysera vad förändringen i form av komponentavskrivningar som huvudregel innebär och hur den kan komma att påverka företagen.
För att uppfylla syftet har vi valt att genomföra intervjuer med redovisningsspecialister, auktoriserade revisorer samt redovisningspraktiker på företag. Vi har kompletterat dessa intervjuer med frågeformulär skickade till redovisningsexpertis och genomfört en dokumentstudie av årsredovisningar. För att belysa effekterna av vår problemställning har ett ett räkneexempel genomförts.Den litteratur som använts tar upp begreppen tillgångar och dess värdering, harmoniseringen och dess utveckling samt komponentavskrivningar. Intervjuer har genomförts med personer från Deloitte, Ernst & Young, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, Metso AB och Sydkraft AB. Vi har också studerat årsredovisningar från SAS och Malmö Aviation AB.
Studien visar att den teoretiska delen av redovisningsprofessionen har grundinställningen att övergången till komponentavskrivningar som huvudregel inte borde vara något problem. Praktikerna däremot har en mer pragmatisk inställning och anser att om en övergång kommer att ske så sker den successivt över de kommande åren.},
 author    = {Nordstrand, Emma and Nissen, Ursula and Karlsson, Stefan},
 keyword   = {God redovisningssed,Harmonisering,IAS 16,Materiella anläggningstillgångar,Komponentavskrivningar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komponentavskrivningar enligt IAS 16 – En detaljregel som försvinner i harmoniseringsarbetet?},
 year     = {2004},
}