Advanced

Lönsamhetsbedömning i mindre grossistföretag -Ekonomistyrning genom ABC-kalkyl och budget

Ericsson, Fredric; Petersson, Jonas and Larsson, Jennifer (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att genom en ABC-kalkyl utreda var ett mindre grossist företag tjänar sina pengar och därefter diskutera hur företaget tidigt ska kunna få indikationer på ekonomiska förändringar. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Nordhav AB. Utifrån teori och empirisk data utvecklas en ABC-modell för Nordhav ABs verksamhet samt ett förslag till budget för verksamheten. ABC-modellen och budgeten testas därefter på ett verkligt material och resultat analyseras. Resultat: Resultatet av den lönsamhetsbedömningen som gjorts i detta arbete genom en ABC-kalkyl visar att företaget idag (2002) säljer flera produktgrupper med förlust. Exempelvis säljer man all konsumentpackad och färsk filéad fisk med förlust. Lönsamheten gällande kundgrupper... (More)
Syfte: Syftet är att genom en ABC-kalkyl utreda var ett mindre grossist företag tjänar sina pengar och därefter diskutera hur företaget tidigt ska kunna få indikationer på ekonomiska förändringar. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Nordhav AB. Utifrån teori och empirisk data utvecklas en ABC-modell för Nordhav ABs verksamhet samt ett förslag till budget för verksamheten. ABC-modellen och budgeten testas därefter på ett verkligt material och resultat analyseras. Resultat: Resultatet av den lönsamhetsbedömningen som gjorts i detta arbete genom en ABC-kalkyl visar att företaget idag (2002) säljer flera produktgrupper med förlust. Exempelvis säljer man all konsumentpackad och färsk filéad fisk med förlust. Lönsamheten gällande kundgrupper visar att grossister är mest lönsamma och att matserveringar och restauranger är minst lönsamma. Resultatet för lönsamheten för distributionsturer visar att turen till lagercentralen är mest kostnadseffektiv. Avseende budgeten föreslår vi att Nordhav för att få indikationer på ekonomiska förändringar använder sig av en resultatbudget. Detta eftersom alternativet är relativt billigt ställt i relation till vilken nytta företaget kan ha av att använda sig av en resultatbudget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson, Fredric; Petersson, Jonas and Larsson, Jennifer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ABC-kalkylering, Budgetering, Litet grossistföretag, Lönsamhetsanalys, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347544
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:11
@misc{1347544,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att genom en ABC-kalkyl utreda var ett mindre grossist företag tjänar sina pengar och därefter diskutera hur företaget tidigt ska kunna få indikationer på ekonomiska förändringar. Metod: Uppsatsen är en fallstudie av Nordhav AB. Utifrån teori och empirisk data utvecklas en ABC-modell för Nordhav ABs verksamhet samt ett förslag till budget för verksamheten. ABC-modellen och budgeten testas därefter på ett verkligt material och resultat analyseras. Resultat: Resultatet av den lönsamhetsbedömningen som gjorts i detta arbete genom en ABC-kalkyl visar att företaget idag (2002) säljer flera produktgrupper med förlust. Exempelvis säljer man all konsumentpackad och färsk filéad fisk med förlust. Lönsamheten gällande kundgrupper visar att grossister är mest lönsamma och att matserveringar och restauranger är minst lönsamma. Resultatet för lönsamheten för distributionsturer visar att turen till lagercentralen är mest kostnadseffektiv. Avseende budgeten föreslår vi att Nordhav för att få indikationer på ekonomiska förändringar använder sig av en resultatbudget. Detta eftersom alternativet är relativt billigt ställt i relation till vilken nytta företaget kan ha av att använda sig av en resultatbudget.},
 author    = {Ericsson, Fredric and Petersson, Jonas and Larsson, Jennifer},
 keyword   = {ABC-kalkylering,Budgetering,Litet grossistföretag,Lönsamhetsanalys,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönsamhetsbedömning i mindre grossistföretag -Ekonomistyrning genom ABC-kalkyl och budget},
 year     = {2004},
}