Advanced

Värdemaximering vid exit: En studie av av hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av produktlansering i portföljföretag.

Håkansson, Sebastian; Johansson, Håkan and Odin, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Venture capital-bolag tjänar sina pengar genom att investera i företags tidiga utvecklingsskeden, för att senare sälja sin del för en större summa än de investerade. Detta gör att tillfället då venture capital-bolaget säljer är väldigt kritiskt för hur mycket de skall tjäna på sin investering. I detta skede spelar självklart en mängd faktorer in på vilket pris som erhålls. Enligt samtal med flera venture capital-bolag har vi identifierat en faktor som verkar ge extra stora problem; huruvida de skulle genomföra en produktlansering av företagets produkt före de säljer eller om venture capital-bolaget skulle vänta med lanseringen och sälja först. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av... (More)
Venture capital-bolag tjänar sina pengar genom att investera i företags tidiga utvecklingsskeden, för att senare sälja sin del för en större summa än de investerade. Detta gör att tillfället då venture capital-bolaget säljer är väldigt kritiskt för hur mycket de skall tjäna på sin investering. I detta skede spelar självklart en mängd faktorer in på vilket pris som erhålls. Enligt samtal med flera venture capital-bolag har vi identifierat en faktor som verkar ge extra stora problem; huruvida de skulle genomföra en produktlansering av företagets produkt före de säljer eller om venture capital-bolaget skulle vänta med lanseringen och sälja först. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av produktlansering i portföljföretag och därigenom ge svar på om venture capital företag ska göra exit före eller efter att portföljföretagets produkt lanserats. Uppsatsen är baserad på en kvalitativ undersökning av tre venture capital-bolag och sex portföljbolagsinvesteringar. En abduktiv ansats har använts som grund för arbetsprocessen och empiri är insamlad via upprepade öppna intervjuer. Den teoretiska referensramen utgörs av produktlanseringsteori, värderingsteori och beslutsteori. Slutsatsen utifrån den teori och empiri som behandlats är att en lyckad produktlansering i ett portföretag kan innebära att värdet på portföljföretaget minskar istället för det triviala - att värdet skulle öka. En produktlansering bör därför ej göras före trade sale. Venture capital-bolags möjligheter att påverka relationen produktlansering-trade sale är dessutom begränsade, mycket beroende på brist av köpare av portföljbolag innan genomförd produktlansering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Sebastian; Johansson, Håkan and Odin, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Venture capital, produktlansering, exit, trade sale, värdering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347562
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:36
@misc{1347562,
 abstract   = {Venture capital-bolag tjänar sina pengar genom att investera i företags tidiga utvecklingsskeden, för att senare sälja sin del för en större summa än de investerade. Detta gör att tillfället då venture capital-bolaget säljer är väldigt kritiskt för hur mycket de skall tjäna på sin investering. I detta skede spelar självklart en mängd faktorer in på vilket pris som erhålls. Enligt samtal med flera venture capital-bolag har vi identifierat en faktor som verkar ge extra stora problem; huruvida de skulle genomföra en produktlansering av företagets produkt före de säljer eller om venture capital-bolaget skulle vänta med lanseringen och sälja först. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av produktlansering i portföljföretag och därigenom ge svar på om venture capital företag ska göra exit före eller efter att portföljföretagets produkt lanserats. Uppsatsen är baserad på en kvalitativ undersökning av tre venture capital-bolag och sex portföljbolagsinvesteringar. En abduktiv ansats har använts som grund för arbetsprocessen och empiri är insamlad via upprepade öppna intervjuer. Den teoretiska referensramen utgörs av produktlanseringsteori, värderingsteori och beslutsteori. Slutsatsen utifrån den teori och empiri som behandlats är att en lyckad produktlansering i ett portföretag kan innebära att värdet på portföljföretaget minskar istället för det triviala - att värdet skulle öka. En produktlansering bör därför ej göras före trade sale. Venture capital-bolags möjligheter att påverka relationen produktlansering-trade sale är dessutom begränsade, mycket beroende på brist av köpare av portföljbolag innan genomförd produktlansering.},
 author    = {Håkansson, Sebastian and Johansson, Håkan and Odin, Johan},
 keyword   = {Venture capital,produktlansering,exit,trade sale,värdering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdemaximering vid exit: En studie av av hur venture capital-bolags exit via trade sale påverkas av produktlansering i portföljföretag.},
 year     = {2004},
}