Advanced

Generationsväxling förnöjer! - Tio svenska chefer ger sin syn på det framtida ledarskapet

Ejmefors, Anna; Bourghardt, Henriette and Cederholm, Philip (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att studera utvecklingstendenser för det framtida ledarskapet som en konsekvens av den omfattande generationsväxlingen mellan 40- och 80-talister, som sker i svenskt arbetsliv idag. Studien har sökt svar på hur dagens chefer uppfattar de nya medarbetarna och hur de tar tillvara och utvecklar sitt humankapital för att hantera en sådan förändring. Metod: Denna studie är baserad på en kvalitativ metod. Vi har under insamlingen av det empiriska materialet parallellt arbetat med att samla in teori och därmed har vi använt oss av en abduktiv metod
Slutsats: Med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk och vårt empiriska material kan vi utläsa att generationsväxlingen kommer att ställa krav på ett förändrat ledarskap. Det... (More)
Syftet med denna studie är att studera utvecklingstendenser för det framtida ledarskapet som en konsekvens av den omfattande generationsväxlingen mellan 40- och 80-talister, som sker i svenskt arbetsliv idag. Studien har sökt svar på hur dagens chefer uppfattar de nya medarbetarna och hur de tar tillvara och utvecklar sitt humankapital för att hantera en sådan förändring. Metod: Denna studie är baserad på en kvalitativ metod. Vi har under insamlingen av det empiriska materialet parallellt arbetat med att samla in teori och därmed har vi använt oss av en abduktiv metod
Slutsats: Med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk och vårt empiriska material kan vi utläsa att generationsväxlingen kommer att ställa krav på ett förändrat ledarskap. Det svenska ledarskapet har sedan länge präglats av medbestämmande och delaktighet. Det starka inslaget av konsensus har följaktligen resulterat i ett arbetsklimat där besluten tagits i samspel med medarbetarna. Vi ser att det kan finnas en risk att den starka betoningen på delaktighet snarare leder till en otydlighet. Vi anser därför att den extrema delaktigheten i beslutsprocessen, enligt konsensus, bör minska på svenska arbetsplatser eftersom total samsyn inte är alltid det bästa för företaget. Vi ser en tydlig skillnad mellan 40- och 80-talister i deras förhållningssätt till auktoritet och lojalitet vilket ställer ytterligare krav på ett förändrat ledarskap. Vi ser därför att det blir allt svårare att skapa långsiktiga kontrakt mellan arbetsgivare och medarbetare. Med stöd av vårt teoretiska ramverk och empiriska material, drar vi slutsatsen att företagen kan förbereda sig inför generationsväxlingen genom att i ett tidigt skede identifiera nyckelpersoner inom organisationen. Genom att successivt arbeta med att ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna i företaget, skapar sig företaget därmed alla förutsättningar för att humankapitalet ska bli en stark konkurrensfördel. Efter genomförd studie, kan vi urskilja att tydliga värderingar lyfts fram som en mycket viktig faktor för det framtida ledarskapet, både på individ- och organisationsnivå. Vi finner att dagens organisationer kan förbereda sig inför generationsväxlingen genom att arbeta med sina värderingar och således bevara och utveckla sitt humankapital. Som en konsekvens av generationsväxlingen och med stöd av tidigare förda resonemang, kan vi urskilja tendenser som pekar mot att vi går tillbaka till ett beslutsfattande chefskap för att skapa ett tydligare framtida ledarskap. Framtidens ledarskap kommer att präglas av frihet under ansvar, dock med en minskad delaktighet enligt konsensus, för att skapa ordning och reda bland värderingsdrivna, otåliga och varumärkesmedvetna 80-talister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ejmefors, Anna; Bourghardt, Henriette and Cederholm, Philip
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Generationsväxling, humankapital, framtidens ledarskap, 80-talist, krav och förväntningar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347645
date added to LUP
2007-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:42:15
@misc{1347645,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att studera utvecklingstendenser för det framtida ledarskapet som en konsekvens av den omfattande generationsväxlingen mellan 40- och 80-talister, som sker i svenskt arbetsliv idag. Studien har sökt svar på hur dagens chefer uppfattar de nya medarbetarna och hur de tar tillvara och utvecklar sitt humankapital för att hantera en sådan förändring. Metod: Denna studie är baserad på en kvalitativ metod. Vi har under insamlingen av det empiriska materialet parallellt arbetat med att samla in teori och därmed har vi använt oss av en abduktiv metod
Slutsats: Med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk och vårt empiriska material kan vi utläsa att generationsväxlingen kommer att ställa krav på ett förändrat ledarskap. Det svenska ledarskapet har sedan länge präglats av medbestämmande och delaktighet. Det starka inslaget av konsensus har följaktligen resulterat i ett arbetsklimat där besluten tagits i samspel med medarbetarna. Vi ser att det kan finnas en risk att den starka betoningen på delaktighet snarare leder till en otydlighet. Vi anser därför att den extrema delaktigheten i beslutsprocessen, enligt konsensus, bör minska på svenska arbetsplatser eftersom total samsyn inte är alltid det bästa för företaget. Vi ser en tydlig skillnad mellan 40- och 80-talister i deras förhållningssätt till auktoritet och lojalitet vilket ställer ytterligare krav på ett förändrat ledarskap. Vi ser därför att det blir allt svårare att skapa långsiktiga kontrakt mellan arbetsgivare och medarbetare. Med stöd av vårt teoretiska ramverk och empiriska material, drar vi slutsatsen att företagen kan förbereda sig inför generationsväxlingen genom att i ett tidigt skede identifiera nyckelpersoner inom organisationen. Genom att successivt arbeta med att ta tillvara och utveckla de mänskliga resurserna i företaget, skapar sig företaget därmed alla förutsättningar för att humankapitalet ska bli en stark konkurrensfördel. Efter genomförd studie, kan vi urskilja att tydliga värderingar lyfts fram som en mycket viktig faktor för det framtida ledarskapet, både på individ- och organisationsnivå. Vi finner att dagens organisationer kan förbereda sig inför generationsväxlingen genom att arbeta med sina värderingar och således bevara och utveckla sitt humankapital. Som en konsekvens av generationsväxlingen och med stöd av tidigare förda resonemang, kan vi urskilja tendenser som pekar mot att vi går tillbaka till ett beslutsfattande chefskap för att skapa ett tydligare framtida ledarskap. Framtidens ledarskap kommer att präglas av frihet under ansvar, dock med en minskad delaktighet enligt konsensus, för att skapa ordning och reda bland värderingsdrivna, otåliga och varumärkesmedvetna 80-talister.},
 author    = {Ejmefors, Anna and Bourghardt, Henriette and Cederholm, Philip},
 keyword   = {Generationsväxling,humankapital,framtidens ledarskap,80-talist,krav och förväntningar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generationsväxling förnöjer! - Tio svenska chefer ger sin syn på det framtida ledarskapet},
 year     = {2007},
}