Advanced

Tilläggsköpeskilling -i samband med företagsförvärv

Blidberg, Christopher and Göransson, Mathias (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva förfarandet med tilläggs-köpeskilling i samband med företagsförvärv. Dessutom har vi studerat vilka eventuella möjligheter och begränsningar förfarandet innebär för inblandade parter. Metod: Problemet är angripet utifrån den kvalitativa metoden. För att studera för-farandet genomförde vi intervjuer med personer som hade insikt i ämnet. En företags-ledare, en riskkapitalist, en revisor och en advokat. Metoden gav oss möjlighet att korrigera och omvärdera vårt arbete allteftersom det fortskred. Genom det valda arbetssättet fick vi god kontakt med de involverade parterna och därigenom mer ingående och detaljerad information. För att tillgodogöra oss intervjuerna och på ett informativt sätt beskriva... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva förfarandet med tilläggs-köpeskilling i samband med företagsförvärv. Dessutom har vi studerat vilka eventuella möjligheter och begränsningar förfarandet innebär för inblandade parter. Metod: Problemet är angripet utifrån den kvalitativa metoden. För att studera för-farandet genomförde vi intervjuer med personer som hade insikt i ämnet. En företags-ledare, en riskkapitalist, en revisor och en advokat. Metoden gav oss möjlighet att korrigera och omvärdera vårt arbete allteftersom det fortskred. Genom det valda arbetssättet fick vi god kontakt med de involverade parterna och därigenom mer ingående och detaljerad information. För att tillgodogöra oss intervjuerna och på ett informativt sätt beskriva förfarandet genomfördes först en litteraturstudie. Resultatet från vår undersökning visar att det inte finns ett entydigt svar på varför tilläggsköpeskilling används vid företagsförvärv. Fördelarna för den köpande parten kan vara riskreducering eller möjlighet att få kredit på köpeskillingen. För både köpare och säljare kan användandet förenkla förhandlingsprocessen. En viktig orsak till hur man uppfattar tilläggsköpe-skilling beror på vilken roll och vilket perspektiv man har i förvärvs-processen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blidberg, Christopher and Göransson, Mathias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tilläggsköpeskilling, utfallsförbehåll, företagsförvärv, köpeavtal, finansieringsform, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347651
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:33
@misc{1347651,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att beskriva förfarandet med tilläggs-köpeskilling i samband med företagsförvärv. Dessutom har vi studerat vilka eventuella möjligheter och begränsningar förfarandet innebär för inblandade parter. Metod: Problemet är angripet utifrån den kvalitativa metoden. För att studera för-farandet genomförde vi intervjuer med personer som hade insikt i ämnet. En företags-ledare, en riskkapitalist, en revisor och en advokat. Metoden gav oss möjlighet att korrigera och omvärdera vårt arbete allteftersom det fortskred. Genom det valda arbetssättet fick vi god kontakt med de involverade parterna och därigenom mer ingående och detaljerad information. För att tillgodogöra oss intervjuerna och på ett informativt sätt beskriva förfarandet genomfördes först en litteraturstudie. Resultatet från vår undersökning visar att det inte finns ett entydigt svar på varför tilläggsköpeskilling används vid företagsförvärv. Fördelarna för den köpande parten kan vara riskreducering eller möjlighet att få kredit på köpeskillingen. För både köpare och säljare kan användandet förenkla förhandlingsprocessen. En viktig orsak till hur man uppfattar tilläggsköpe-skilling beror på vilken roll och vilket perspektiv man har i förvärvs-processen.},
 author    = {Blidberg, Christopher and Göransson, Mathias},
 keyword   = {tilläggsköpeskilling,utfallsförbehåll,företagsförvärv,köpeavtal,finansieringsform,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tilläggsköpeskilling -i samband med företagsförvärv},
 year     = {2004},
}