Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Delårsrapporter-Hur viktig är granskning för trovärdigheten?

Eriksson, Mats ; Johansson, Mary ; Karlsson, Caroline and Sandberg, Gustaf (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Delårsrapporter- Hur viktig är granskning för trovärdigheten? Seminariedatum: 17 januari 2002 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Mats Eriksson Mary Johansson Caroline Karlsson Gustaf Sandberg Handledare: Fredrik Ljungdahl Företag: Active Biotech, Andersen, Aspiro, Axis, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Switchcore Sex nyckelord:Informationsgivning, delårsrapporter, översiktlig granskning, regleringar, utveckling, assurance Syfte: Vårt syfte med uppsatsen har varit att besvara följande frågor: På vilka grunder tas beslut om granskning? Har granskade delårsrapporter högre trovärdighet? Finns det någon alternativ metod, förutom granskning, som kan garantera tillförlitlighet i... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Delårsrapporter- Hur viktig är granskning för trovärdigheten? Seminariedatum: 17 januari 2002 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Mats Eriksson Mary Johansson Caroline Karlsson Gustaf Sandberg Handledare: Fredrik Ljungdahl Företag: Active Biotech, Andersen, Aspiro, Axis, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Switchcore Sex nyckelord:Informationsgivning, delårsrapporter, översiktlig granskning, regleringar, utveckling, assurance Syfte: Vårt syfte med uppsatsen har varit att besvara följande frågor: På vilka grunder tas beslut om granskning? Har granskade delårsrapporter högre trovärdighet? Finns det någon alternativ metod, förutom granskning, som kan garantera tillförlitlighet i delårsrapporter? Metod: Vi har valt att genom abduktion behandla granskning av delårsrapporter ur revisorers och företags perspektiv. För att samla in empiri har vi gjort intervjuer med båda grupperna. Denna har vi sedan analyserat tillsammans med annan primär data för att komma fram till våra slutsatser. Slutsatser: Vi anser inte det nödvändigt med utökad reglering av granskningen av delårsrapporter. Idag finns det en skillnad mellan hur granskning tillämpas i praktiken och hur granskning är reglerat. RR 20 har inte lett till några praktiska förändringar. Den är däremot ett led i den ökade harmoniseringen inom EU. Översiktlig granskning leder inte till ökad informationskvalitet. Vi anser att den ökade frekvensen av delårsrapporter kommer att leda till att revisorerna kommer att bli tvungna att förändra sitt arbetssätt. De kommer att granska företagets informationssystem och de löpande händelserna, vilket mynnar ut i en kvalitetsstämpel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Mats ; Johansson, Mary ; Karlsson, Caroline and Sandberg, Gustaf
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delårsrapport, granskning, regleringar, assurance, utveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347669
date added to LUP
2001-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:57
@misc{1347669,
 abstract   = {{Sammanfattning Uppsatsens titel: Delårsrapporter- Hur viktig är granskning för trovärdigheten? Seminariedatum: 17 januari 2002 Ämne/kurs: Kandidatuppsats i redovisning, 10 poäng Författare: Mats Eriksson Mary Johansson Caroline Karlsson Gustaf Sandberg Handledare: Fredrik Ljungdahl Företag: Active Biotech, Andersen, Aspiro, Axis, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Switchcore Sex nyckelord:Informationsgivning, delårsrapporter, översiktlig granskning, regleringar, utveckling, assurance Syfte: Vårt syfte med uppsatsen har varit att besvara följande frågor: På vilka grunder tas beslut om granskning? Har granskade delårsrapporter högre trovärdighet? Finns det någon alternativ metod, förutom granskning, som kan garantera tillförlitlighet i delårsrapporter? Metod: Vi har valt att genom abduktion behandla granskning av delårsrapporter ur revisorers och företags perspektiv. För att samla in empiri har vi gjort intervjuer med båda grupperna. Denna har vi sedan analyserat tillsammans med annan primär data för att komma fram till våra slutsatser. Slutsatser: Vi anser inte det nödvändigt med utökad reglering av granskningen av delårsrapporter. Idag finns det en skillnad mellan hur granskning tillämpas i praktiken och hur granskning är reglerat. RR 20 har inte lett till några praktiska förändringar. Den är däremot ett led i den ökade harmoniseringen inom EU. Översiktlig granskning leder inte till ökad informationskvalitet. Vi anser att den ökade frekvensen av delårsrapporter kommer att leda till att revisorerna kommer att bli tvungna att förändra sitt arbetssätt. De kommer att granska företagets informationssystem och de löpande händelserna, vilket mynnar ut i en kvalitetsstämpel.}},
 author    = {{Eriksson, Mats and Johansson, Mary and Karlsson, Caroline and Sandberg, Gustaf}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Delårsrapporter-Hur viktig är granskning för trovärdigheten?}},
 year     = {{2001}},
}