Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetens och förståelse. En studie av kompetensutveckling i revisionsbranschen

Lindhe, Axel ; Nilsson, Jessica ; Svensson, Helena and Wennström, Andreas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel Kompetens och förståelse. En studie av kompetensutveckling i revisionsbranschen Författare Axel Lindhe
Jessica Nilsson
Helena Svensson
Andreas Wennström Handledare Dan Kärreman Syfte Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur revisionsbyråer hanterar kompetensutvecklingsfrågor och för hur medarbetare i revisionsbranschen ser på kompetens och kompetensutveckling. Metod I denna uppsats har vi använt ett hermeneutiskt inriktat angreppssätt eftersom vi ifrån ett tolkande perspektiv vill ge en bild av hur kompetensutveckling går till och förstås. Vi har arbetat abduktivt eftersom vi sökte ökad förståelse för vår frågeställning utifrån en process där både teori och empiri var viktiga. Vi har använt en... (More)
Sammanfattning Titel Kompetens och förståelse. En studie av kompetensutveckling i revisionsbranschen Författare Axel Lindhe
Jessica Nilsson
Helena Svensson
Andreas Wennström Handledare Dan Kärreman Syfte Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur revisionsbyråer hanterar kompetensutvecklingsfrågor och för hur medarbetare i revisionsbranschen ser på kompetens och kompetensutveckling. Metod I denna uppsats har vi använt ett hermeneutiskt inriktat angreppssätt eftersom vi ifrån ett tolkande perspektiv vill ge en bild av hur kompetensutveckling går till och förstås. Vi har arbetat abduktivt eftersom vi sökte ökad förståelse för vår frågeställning utifrån en process där både teori och empiri var viktiga. Vi har använt en kvalitativ metod och insamlingen av vårt empiriska material har skett genom intervjuer på Deloitte & Touche och SET Auktoriserade Revisorer. Slutsatser Vi har i vår uppsats utgått ifrån ett tolkande perspektiv på kompetens, ett synsätt som är ett alternativ till det rationalistiska perspektiv som varit dominerande under lång tid. Genom vår studie har det framgått att de personer vi har intervjuat i sin syn på kompetensbegreppet i huvudsak anlägger ett traditionellt rationalistiskt synsätt. Vanligtvis ses kompetens som en uppsättning egenskaper som är nödvändiga för att klara av sitt arbete på ett bra sätt. Ett vanligt svar har varit att kompetens definieras som en kombination av tekniska och sociala färdigheter, vilket stämmer väl överens med ett rationalistiskt synsätt på begreppet. Med tanke på strukturen inom branschen, där nya lagar och förordningar fortlöpande påverkar arbetet, är det inte förvånande att det rationalistiska synsättet har blivit det förhärskande. För yrkets fortlevnad och utveckling har det varit centralt med en fortlöpande utveckling av den tekniska kompetensen, och denna kompetens har man vanligtvis tillgodogjort sig med utgångspunkt i ett rationalistiskt synsätt. Inom revisionsbranschen kan man säga att det finns en välutvecklad standardiserad förståelse som revisorsassistenterna ska lära sig såväl genom formaliserad utbildning som genom den socialiseringsprocess som innebär att assistenterna rör sig från periferin in mot mitten av kompetensgemenskapen. Nyckelord kompetens, kompetensutveckling, lärande, tolkande perspektiv, förståelse, revision, Deloitte & Touche, SET Auktoriserade Revisorer (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1347681,
 abstract   = {Sammanfattning Titel Kompetens och förståelse. En studie av kompetensutveckling i revisionsbranschen Författare Axel Lindhe
Jessica Nilsson
Helena Svensson
Andreas Wennström Handledare Dan Kärreman Syfte Syftet med vår uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur revisionsbyråer hanterar kompetensutvecklingsfrågor och för hur medarbetare i revisionsbranschen ser på kompetens och kompetensutveckling. Metod I denna uppsats har vi använt ett hermeneutiskt inriktat angreppssätt eftersom vi ifrån ett tolkande perspektiv vill ge en bild av hur kompetensutveckling går till och förstås. Vi har arbetat abduktivt eftersom vi sökte ökad förståelse för vår frågeställning utifrån en process där både teori och empiri var viktiga. Vi har använt en kvalitativ metod och insamlingen av vårt empiriska material har skett genom intervjuer på Deloitte & Touche och SET Auktoriserade Revisorer. Slutsatser Vi har i vår uppsats utgått ifrån ett tolkande perspektiv på kompetens, ett synsätt som är ett alternativ till det rationalistiska perspektiv som varit dominerande under lång tid. Genom vår studie har det framgått att de personer vi har intervjuat i sin syn på kompetensbegreppet i huvudsak anlägger ett traditionellt rationalistiskt synsätt. Vanligtvis ses kompetens som en uppsättning egenskaper som är nödvändiga för att klara av sitt arbete på ett bra sätt. Ett vanligt svar har varit att kompetens definieras som en kombination av tekniska och sociala färdigheter, vilket stämmer väl överens med ett rationalistiskt synsätt på begreppet. Med tanke på strukturen inom branschen, där nya lagar och förordningar fortlöpande påverkar arbetet, är det inte förvånande att det rationalistiska synsättet har blivit det förhärskande. För yrkets fortlevnad och utveckling har det varit centralt med en fortlöpande utveckling av den tekniska kompetensen, och denna kompetens har man vanligtvis tillgodogjort sig med utgångspunkt i ett rationalistiskt synsätt. Inom revisionsbranschen kan man säga att det finns en välutvecklad standardiserad förståelse som revisorsassistenterna ska lära sig såväl genom formaliserad utbildning som genom den socialiseringsprocess som innebär att assistenterna rör sig från periferin in mot mitten av kompetensgemenskapen. Nyckelord kompetens, kompetensutveckling, lärande, tolkande perspektiv, förståelse, revision, Deloitte & Touche, SET Auktoriserade Revisorer},
 author    = {Lindhe, Axel and Nilsson, Jessica and Svensson, Helena and Wennström, Andreas},
 keyword   = {kompetens,kompetensutveckling,lärande,tolkande perspektiv,förståelse,revision,Deloitte & Touche,SET Auktoriserade Revisorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetens och förståelse. En studie av kompetensutveckling i revisionsbranschen},
 year     = {2003},
}