Advanced

Callenging Strategic Change in a Multinational Company

Kruse, Malin and Nilsson, Annika (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Challenging Strategic Change in a Multinational Company
- A Master Thesis Evaluating the Implementation Process of a
New Corporate Strategy Författare: Malin Kruse, Technology Management och Ekonomprogrammet, Lunds
Universitet
Annika Nilsson, Technology Management och Kemiingenjör,
Lunds Universitet Handledare: Christer Kedström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund
Jan-Erik Rendahl, Institutionen för Designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola
Fredrik Groth, Chef på ABS Group Problem: ABS Group har historiskt sett varit ett produktorienterat industriföretag med
decentraliserade dotterbolag, med varierande strukturer, system och rutiner. För
att uppnå bättre konkurrensfördelar på den mogna... (More)
Sammanfattning Titel: Challenging Strategic Change in a Multinational Company
- A Master Thesis Evaluating the Implementation Process of a
New Corporate Strategy Författare: Malin Kruse, Technology Management och Ekonomprogrammet, Lunds
Universitet
Annika Nilsson, Technology Management och Kemiingenjör,
Lunds Universitet Handledare: Christer Kedström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund
Jan-Erik Rendahl, Institutionen för Designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola
Fredrik Groth, Chef på ABS Group Problem: ABS Group har historiskt sett varit ett produktorienterat industriföretag med
decentraliserade dotterbolag, med varierande strukturer, system och rutiner. För
att uppnå bättre konkurrensfördelar på den mogna marknaden inom ”wastewater
technology solutions” har man arbetet fram en mer kundfokuserad strategi. Den
komplexa situationen inom företaget med decentraliserade dotterbolag världen
över komplicerar implementeringen av den nya strategin. Syfte: Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att identifiera faktorer som
påverkar en strategisk förändring i huvudsak men med betoning på
omständigheterna inom ABS Group. Vi vill undersöka hur väl
implementeringsprocessen har genomförts på ABS Group i form av de anställdas
förståelse och acceptans för den nya strategin. Baserat på våra resultat vill vi ge
rekommendationer till ledningen på ABS Group om hur de ska gå vidare i
implementeringsprocessen. Metod: Uppsatsen är baserad på en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie av sju
dotterbolag i fem olika länder; Sverige, USA, Polen, Italien och Tyskland. För att
bättre förstå de rådande förutsättningarna i respektive land och hur de påverkar
de anställdas förståelse och acceptans har vi utfört en fallstudie på varje
dotterbolag. Fallstudierna är baserade på ett frågeformulär som distribuerats till
alla anställda och har kompletterats med intervjuer och observationer. Slutsatser: Det är oerhört svårt att framgångsrikt leda strategiska förändringar. Våra
empiriska studier har lärt oss att man måste ta hänsyn till en komplex kontext där
individens känslor, attityder och kunskap har stor inverkan på utfallet. Det krävs
en helhetsbild av de rådande förutsättningarna och en förståelse av de system av
faktorer som påverkar förändringsprocessen. Vi anser att de tre faktorerna,
företagskultur, nationella kulturer och individens motstånd till förändring, har en
stark inverkan på en strategisk förändringsprocess i ett multinationellt företag
som ABS Group. Strukturerade förändringsprocesser som “step-by-step”
metoder kan användas som ett effektivt verktyg i den komplexa situation som en
förändringsprocess innebär. I ett multinationellt företag som ABS Group finns
det stora skillnader mellan de anställda och deras arbetsmetoder. Dessa skillnader
är viktiga att förstå och ta hänsyn till när man kommunicerar en ny vision och
strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kruse, Malin and Nilsson, Annika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Change management, step by step methods, communication, relations, change agent, national cultures, corporate cultures, resistance towards changes, wastewater technology, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347688
date added to LUP
2006-05-17
date last changed
2012-04-02 16:16:41
@misc{1347688,
 abstract   = {Sammanfattning Titel: Challenging Strategic Change in a Multinational Company
- A Master Thesis Evaluating the Implementation Process of a
New Corporate Strategy Författare: Malin Kruse, Technology Management och Ekonomprogrammet, Lunds
Universitet
Annika Nilsson, Technology Management och Kemiingenjör,
Lunds Universitet Handledare: Christer Kedström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund
Jan-Erik Rendahl, Institutionen för Designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola
Fredrik Groth, Chef på ABS Group Problem: ABS Group har historiskt sett varit ett produktorienterat industriföretag med
decentraliserade dotterbolag, med varierande strukturer, system och rutiner. För
att uppnå bättre konkurrensfördelar på den mogna marknaden inom ”wastewater
technology solutions” har man arbetet fram en mer kundfokuserad strategi. Den
komplexa situationen inom företaget med decentraliserade dotterbolag världen
över komplicerar implementeringen av den nya strategin. Syfte: Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att identifiera faktorer som
påverkar en strategisk förändring i huvudsak men med betoning på
omständigheterna inom ABS Group. Vi vill undersöka hur väl
implementeringsprocessen har genomförts på ABS Group i form av de anställdas
förståelse och acceptans för den nya strategin. Baserat på våra resultat vill vi ge
rekommendationer till ledningen på ABS Group om hur de ska gå vidare i
implementeringsprocessen. Metod: Uppsatsen är baserad på en kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie av sju
dotterbolag i fem olika länder; Sverige, USA, Polen, Italien och Tyskland. För att
bättre förstå de rådande förutsättningarna i respektive land och hur de påverkar
de anställdas förståelse och acceptans har vi utfört en fallstudie på varje
dotterbolag. Fallstudierna är baserade på ett frågeformulär som distribuerats till
alla anställda och har kompletterats med intervjuer och observationer. Slutsatser: Det är oerhört svårt att framgångsrikt leda strategiska förändringar. Våra
empiriska studier har lärt oss att man måste ta hänsyn till en komplex kontext där
individens känslor, attityder och kunskap har stor inverkan på utfallet. Det krävs
en helhetsbild av de rådande förutsättningarna och en förståelse av de system av
faktorer som påverkar förändringsprocessen. Vi anser att de tre faktorerna,
företagskultur, nationella kulturer och individens motstånd till förändring, har en
stark inverkan på en strategisk förändringsprocess i ett multinationellt företag
som ABS Group. Strukturerade förändringsprocesser som “step-by-step”
metoder kan användas som ett effektivt verktyg i den komplexa situation som en
förändringsprocess innebär. I ett multinationellt företag som ABS Group finns
det stora skillnader mellan de anställda och deras arbetsmetoder. Dessa skillnader
är viktiga att förstå och ta hänsyn till när man kommunicerar en ny vision och
strategi.},
 author    = {Kruse, Malin and Nilsson, Annika},
 keyword   = {Change management,step by step methods,communication,relations,change agent,national cultures,corporate cultures,resistance towards changes,wastewater technology,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Callenging Strategic Change in a Multinational Company},
 year     = {2006},
}