Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från ensidigt till ömsesidigt informationsflöde - en fallstudie av Öhrlings PricewaterhouseCoopers rekryteringsprocess

Frosch, Louise ; Hermansson, Åsa ; Lindström, Daniel and Palmér, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Med hänsyn till hur stor betydelse rekrytering ges i kunskapsföretag, finner vi det intressant att undersöka hur rekryteringen genomförs. Det blir även intressant att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av rekrytering för att finna lämpliga personer. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara två frågor: Hur genomför ÖPwC sin rekrytering? Hur kan rekryteringen resultera i att lämpliga personer anställs? Syfte: Med utgångspunkt i vår problemställning är uppsatsens syfta att skapa förståelse och att öka medvetenheten för en väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag. Metod:
Vi har valt att genomföra en fallstudie av ÖPwC genom en kvalitativ metod. Vi utgår från en hermeneutiskt kunskapssyn och använder oss av en abduktiv... (More)
Problem: Med hänsyn till hur stor betydelse rekrytering ges i kunskapsföretag, finner vi det intressant att undersöka hur rekryteringen genomförs. Det blir även intressant att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av rekrytering för att finna lämpliga personer. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara två frågor: Hur genomför ÖPwC sin rekrytering? Hur kan rekryteringen resultera i att lämpliga personer anställs? Syfte: Med utgångspunkt i vår problemställning är uppsatsens syfta att skapa förståelse och att öka medvetenheten för en väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag. Metod:
Vi har valt att genomföra en fallstudie av ÖPwC genom en kvalitativ metod. Vi utgår från en hermeneutiskt kunskapssyn och använder oss av en abduktiv metod. Slutsatser: En väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag kan bidra till att lämpliga personer anställs. Kravprofilen får en central betydelse genom fastställandet av den formella kompetensen och vissa personliga egenskaper, där social kompetens får en framträdande roll. Personliga kontakter kan även ha en stor inverkan på alla steg i rekryteringen. Gruppchefen har en avgörande roll vid rekryteringsbeslutet, vilket bör uppmärksammas för att minska risken för felbedömningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frosch, Louise ; Hermansson, Åsa ; Lindström, Daniel and Palmér, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rekryteringsprocess, matchningsmodell, kravprofil, social kompetens, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347703
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:17
@misc{1347703,
 abstract   = {Problem: Med hänsyn till hur stor betydelse rekrytering ges i kunskapsföretag, finner vi det intressant att undersöka hur rekryteringen genomförs. Det blir även intressant att undersöka hur kunskapsföretag använder sig av rekrytering för att finna lämpliga personer. Vi vill utifrån denna bakgrund besvara två frågor: Hur genomför ÖPwC sin rekrytering? Hur kan rekryteringen resultera i att lämpliga personer anställs? Syfte: Med utgångspunkt i vår problemställning är uppsatsens syfta att skapa förståelse och att öka medvetenheten för en väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag. Metod:
Vi har valt att genomföra en fallstudie av ÖPwC genom en kvalitativ metod. Vi utgår från en hermeneutiskt kunskapssyn och använder oss av en abduktiv metod. Slutsatser: En väl genomförd rekryteringsprocess i kunskapsföretag kan bidra till att lämpliga personer anställs. Kravprofilen får en central betydelse genom fastställandet av den formella kompetensen och vissa personliga egenskaper, där social kompetens får en framträdande roll. Personliga kontakter kan även ha en stor inverkan på alla steg i rekryteringen. Gruppchefen har en avgörande roll vid rekryteringsbeslutet, vilket bör uppmärksammas för att minska risken för felbedömningar.},
 author    = {Frosch, Louise and Hermansson, Åsa and Lindström, Daniel and Palmér, Martin},
 keyword   = {rekryteringsprocess,matchningsmodell,kravprofil,social kompetens,Öhrlings PricewaterhouseCoopers,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från ensidigt till ömsesidigt informationsflöde - en fallstudie av Öhrlings PricewaterhouseCoopers rekryteringsprocess},
 year     = {2003},
}