Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategiförändringars påverkan på styrsystem - en fallstudie av Alfa Laval

Waldén, Martin ; Andreasson, Jenny and Nyqvist, Rickard (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att belysa och förklara de problem och möjligheter som uppstår i styrsystemet vid strategiförändringar. Uppsatsen kommer att utröna var i verksamheten och hur problem, som orsakas av en missanpassning mellan strategi, organisation och styrsystem, uppstår. Vidare kommer uppsatsen att belysa de möjligheter som skapas i organisationen och styrsystemet till följd av strategiförändringar. Undersökningen är av explorativ art, eftersom syftet är att utforska ett komplext fenomen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie av Alfa Laval, som främst bygger på semistrukturerade intervjuer. Metoden karaktäriseras som en abduktion och mynnar ut i uppställande av följande hypoteser: - Icke finansiella strategiska mål bryts inte ner på ett på ett... (More)
Syftet är att belysa och förklara de problem och möjligheter som uppstår i styrsystemet vid strategiförändringar. Uppsatsen kommer att utröna var i verksamheten och hur problem, som orsakas av en missanpassning mellan strategi, organisation och styrsystem, uppstår. Vidare kommer uppsatsen att belysa de möjligheter som skapas i organisationen och styrsystemet till följd av strategiförändringar. Undersökningen är av explorativ art, eftersom syftet är att utforska ett komplext fenomen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie av Alfa Laval, som främst bygger på semistrukturerade intervjuer. Metoden karaktäriseras som en abduktion och mynnar ut i uppställande av följande hypoteser: - Icke finansiella strategiska mål bryts inte ner på ett på ett lika tillfredställande sätt till lägre organisatoriska nivåer som finansiella strategiska mål. - Vid införandet av flödes- och processtänkande tenderar betydelsen av horisontell resultat- och prestationsuppföljning att förbises. - Vid implementering av nya processer, förhindras ofta frigörelse av resurser eftersom två processer måste existera parallellt. Denna problematik ställer även krav på att två resultat- och belöningssystem existerar parallellt. - Vid en strategiförändring som innebär att ansvarsområden för en enhet inom företaget ändras, påverkas även andra enheters resultatuppföljning indirekt. - Genom att undvika internprissättningens påverkan på resultatuppföljning, kan ett mer rättvisande resultat erhållas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Waldén, Martin ; Andreasson, Jenny and Nyqvist, Rickard
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alfa Laval, Management control, Process, Strategiförändring, Styrsystem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347710
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:41:12
@misc{1347710,
 abstract   = {Syftet är att belysa och förklara de problem och möjligheter som uppstår i styrsystemet vid strategiförändringar. Uppsatsen kommer att utröna var i verksamheten och hur problem, som orsakas av en missanpassning mellan strategi, organisation och styrsystem, uppstår. Vidare kommer uppsatsen att belysa de möjligheter som skapas i organisationen och styrsystemet till följd av strategiförändringar. Undersökningen är av explorativ art, eftersom syftet är att utforska ett komplext fenomen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie av Alfa Laval, som främst bygger på semistrukturerade intervjuer. Metoden karaktäriseras som en abduktion och mynnar ut i uppställande av följande hypoteser: - Icke finansiella strategiska mål bryts inte ner på ett på ett lika tillfredställande sätt till lägre organisatoriska nivåer som finansiella strategiska mål. - Vid införandet av flödes- och processtänkande tenderar betydelsen av horisontell resultat- och prestationsuppföljning att förbises. - Vid implementering av nya processer, förhindras ofta frigörelse av resurser eftersom två processer måste existera parallellt. Denna problematik ställer även krav på att två resultat- och belöningssystem existerar parallellt. - Vid en strategiförändring som innebär att ansvarsområden för en enhet inom företaget ändras, påverkas även andra enheters resultatuppföljning indirekt. - Genom att undvika internprissättningens påverkan på resultatuppföljning, kan ett mer rättvisande resultat erhållas.},
 author    = {Waldén, Martin and Andreasson, Jenny and Nyqvist, Rickard},
 keyword   = {Alfa Laval,Management control,Process,Strategiförändring,Styrsystem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiförändringars påverkan på styrsystem - en fallstudie av Alfa Laval},
 year     = {2003},
}