Advanced

Promotionstrategier och varumärkeskapital: en jämförande studie av EMV och LMV

Bernroth, Cecilia and Wendt, Charlotta (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. Uppsatsens metod är av kvalitativ natur och genom nio personliga intervjuer med återförsäljare och leverantör inom den svenska dagligvaruhandeln beskriver vi hur varumärkeskapital byggs upp. Perspektivet är företagens och vi försöker hålla en jämvikt där konkurrenssituationen exemplifieras av lika många etablerade EMV som LMV. Utifrån framtagen analysmodell har vi använt fem begrepp för att beskriva varumärkeskapital: märkeskännedom, märkes-associationer, upplevd... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. Uppsatsens metod är av kvalitativ natur och genom nio personliga intervjuer med återförsäljare och leverantör inom den svenska dagligvaruhandeln beskriver vi hur varumärkeskapital byggs upp. Perspektivet är företagens och vi försöker hålla en jämvikt där konkurrenssituationen exemplifieras av lika många etablerade EMV som LMV. Utifrån framtagen analysmodell har vi använt fem begrepp för att beskriva varumärkeskapital: märkeskännedom, märkes-associationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och image. Vi har påvisat både likheter och skillnader som tyder på att EMV strävar efter att närma sig LMV, främst vad avser kvalitet, samtidigt som LMV försöker kommunicera ut ett mervärde och hela tiden rättfärdiga detta genom sin annonsering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernroth, Cecilia and Wendt, Charlotta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Egna varumärken, leverantörsvarumärken, varumärkeskapital, promotionstrategier, EMV, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347734
date added to LUP
2004-06-08 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:05:10
@misc{1347734,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur dagligvaruhandelns återförsäljare och leverantörer använder sig av annonsering för att bygga varumärkeskapital och jämföra dem. Detta syfte uppnås genom att besvara de frågeställningar vi presenterat under frågeställningar. Uppsatsens metod är av kvalitativ natur och genom nio personliga intervjuer med återförsäljare och leverantör inom den svenska dagligvaruhandeln beskriver vi hur varumärkeskapital byggs upp. Perspektivet är företagens och vi försöker hålla en jämvikt där konkurrenssituationen exemplifieras av lika många etablerade EMV som LMV. Utifrån framtagen analysmodell har vi använt fem begrepp för att beskriva varumärkeskapital: märkeskännedom, märkes-associationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet och image. Vi har påvisat både likheter och skillnader som tyder på att EMV strävar efter att närma sig LMV, främst vad avser kvalitet, samtidigt som LMV försöker kommunicera ut ett mervärde och hela tiden rättfärdiga detta genom sin annonsering.},
 author    = {Bernroth, Cecilia and Wendt, Charlotta},
 keyword   = {Egna varumärken,leverantörsvarumärken,varumärkeskapital,promotionstrategier,EMV,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Promotionstrategier och varumärkeskapital: en jämförande studie av EMV och LMV},
 year     = {2004},
}