Advanced

Due Diligence Scorecard - ett verktyg för bedömning av entreprenörsföretag vid såddfasinvesteringar

Karlsson, Kristoffer and Persson, Henrik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att skapa ett verktyg som kan användas av riskkapitalister för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i avseendet att öka träffsäkerheten av såddfasinvesteringar. Metod: Valet av metod i uppsatsen har genomgående varit kvalitativa djupintervjuer. Initialt intervjuades riskkapitalister för att belysa den problematik som finns vid bedömning och värdering av entreprenörsföretag idag. Steg två genomfördes via ett pilottest med ett företag för att pröva det skapade verktyget och slutligen genomfördes sluttest på två entreprenörsföretag för att säkerställa legitimiteten av verktyget. Denna metodiska process har valts för att kunna säkerställa att valda aspekter och faktorer går att bedöma och mäta i... (More)
Syfte: Syftet är att skapa ett verktyg som kan användas av riskkapitalister för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i avseendet att öka träffsäkerheten av såddfasinvesteringar. Metod: Valet av metod i uppsatsen har genomgående varit kvalitativa djupintervjuer. Initialt intervjuades riskkapitalister för att belysa den problematik som finns vid bedömning och värdering av entreprenörsföretag idag. Steg två genomfördes via ett pilottest med ett företag för att pröva det skapade verktyget och slutligen genomfördes sluttest på två entreprenörsföretag för att säkerställa legitimiteten av verktyget. Denna metodiska process har valts för att kunna säkerställa att valda aspekter och faktorer går att bedöma och mäta i verkligheten. Sekundärdata har dessutom samlats in i form av artiklar och företagsinformation för att förstärka och stötta valda teorier. Teoretiska perspektiv: För att bearbeta och analysera insamlad empiri har vi valt att använda teorier inom riskkapital, företagsvärdering och intellektuellt kapital. Empiri: Empirin som samlats in bestod av intervjuer med riskkapitalister med fokus på att gräva djupt inom de specifika områdena strukturkapital, relationskapital och marknad/tillväxt. Datainsamlingen i dessa områden och att fokusera på befintliga metoder för att bedöma och värdera entreprenörsföretag för att kunna utveckla och förbättra framtida förutsättningar. Tillsammans med teorierna analyserades empirin för att skapa en grund för utvecklandet av verktyget. Ytterligare empiri samlades in via pilottest och sluttest med entreprenörsföretag för att prova och slutföra verktyget.
Slutsatser: Uppsatsen resulterar i ett verktyg, som vi valt att kalla för Due Diligence Scorecard (DDS), för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i samband med såddfasinvesteringar. DDS är till stor del baserat på teorier kring intellektuellt kapital, då det oftast är unga entreprenörsföretags enda tillgång. DDS innehåller fyra huvudfaktorer; entreprenörskapital, strukturkapital, relationskapital samt marknad/tillväxt. Inom varje faktor finns en mängd parametrar som riskkapitalisten kan bedöma som positiva eller negativa för företagets värde, detta genom att betygsätta varje parameter mellan ett till fem. Ett högt genomsnittligt betyg motsvarar ett högt värde på företaget i fråga. Vi har i den här uppsatsen presenterat vårt bidrag, vilket är ett praktiskt användbart verktyg för riskkapitalister att använda när de tar sig an nyinkomna prospekt i jakten på nästa Skype… (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Kristoffer and Persson, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
riskkapital, entreprenörskap, intellektuellt kapital, företagsvärdering, såddfasinvestering, due diligence, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347739
date added to LUP
2006-01-19
date last changed
2012-04-02 16:11:45
@misc{1347739,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att skapa ett verktyg som kan användas av riskkapitalister för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i avseendet att öka träffsäkerheten av såddfasinvesteringar. Metod: Valet av metod i uppsatsen har genomgående varit kvalitativa djupintervjuer. Initialt intervjuades riskkapitalister för att belysa den problematik som finns vid bedömning och värdering av entreprenörsföretag idag. Steg två genomfördes via ett pilottest med ett företag för att pröva det skapade verktyget och slutligen genomfördes sluttest på två entreprenörsföretag för att säkerställa legitimiteten av verktyget. Denna metodiska process har valts för att kunna säkerställa att valda aspekter och faktorer går att bedöma och mäta i verkligheten. Sekundärdata har dessutom samlats in i form av artiklar och företagsinformation för att förstärka och stötta valda teorier. Teoretiska perspektiv: För att bearbeta och analysera insamlad empiri har vi valt att använda teorier inom riskkapital, företagsvärdering och intellektuellt kapital. Empiri: Empirin som samlats in bestod av intervjuer med riskkapitalister med fokus på att gräva djupt inom de specifika områdena strukturkapital, relationskapital och marknad/tillväxt. Datainsamlingen i dessa områden och att fokusera på befintliga metoder för att bedöma och värdera entreprenörsföretag för att kunna utveckla och förbättra framtida förutsättningar. Tillsammans med teorierna analyserades empirin för att skapa en grund för utvecklandet av verktyget. Ytterligare empiri samlades in via pilottest och sluttest med entreprenörsföretag för att prova och slutföra verktyget.
Slutsatser: Uppsatsen resulterar i ett verktyg, som vi valt att kalla för Due Diligence Scorecard (DDS), för att analysera, bedöma, jämföra och dokumentera entreprenörsföretag i samband med såddfasinvesteringar. DDS är till stor del baserat på teorier kring intellektuellt kapital, då det oftast är unga entreprenörsföretags enda tillgång. DDS innehåller fyra huvudfaktorer; entreprenörskapital, strukturkapital, relationskapital samt marknad/tillväxt. Inom varje faktor finns en mängd parametrar som riskkapitalisten kan bedöma som positiva eller negativa för företagets värde, detta genom att betygsätta varje parameter mellan ett till fem. Ett högt genomsnittligt betyg motsvarar ett högt värde på företaget i fråga. Vi har i den här uppsatsen presenterat vårt bidrag, vilket är ett praktiskt användbart verktyg för riskkapitalister att använda när de tar sig an nyinkomna prospekt i jakten på nästa Skype…},
 author    = {Karlsson, Kristoffer and Persson, Henrik},
 keyword   = {riskkapital,entreprenörskap,intellektuellt kapital,företagsvärdering,såddfasinvestering,due diligence,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Due Diligence Scorecard - ett verktyg för bedömning av entreprenörsföretag vid såddfasinvesteringar},
 year     = {2006},
}